Etusivu | Ammattilaiset | Palvelut energialaitoksil…

Energia-laitoksille

HögforsGST:llä on vankkaa kokemusta energialaitosten kanssa toimimisesta, ja tarjoamme erilaista tukea energialaitoksille muuttuvassa energiakentässä. Panostamme voimakkaasti tuotekehitykseen ja olemme viime vuosina tuoneet markkinoille useita neljännen sukupolven (4GDH) kaukolämpöratkaisuja.

HybridHEAT-ratkaisut, älykäs FiksuGST-lämmönjakokeskus sekä Fiksu-ohjausjärjestelmä ovat markkinoiden ehdotonta eliittiä. Järjestelmien suurin etu on, että niiden tarjoamat hyödyt ulottuvat läpi koko kaukolämmön tuotanto- ja jakoketjun aina loppukäyttäjästä energialaitoksille saakka.

Växjö Energi pictured from ground up

Mitä HögforsGST voi tarjota energialaitoksille?

Tietoa. Koko lämmitysjärjestelmää ohjaava Fiksu Control System kerää arvokasta tietoa yksittäisten lämmitysjärjestelmien toiminnasta, jota energialaitoksilla on mahdollisuus hyödyntää lämmön tuotannon ja -jakelun optimointiin. Nykyaikainen tiedolla johtaminen on siis mahdollista Fiksu-järjestelmän tuottaman datan ansiosta!

Tehokkuutta. Patenttisuojatut neljännen sukupolven ratkaisumme parantavat merkittävästi kaukolämpöverkon jäähtymää. Myös menoveden lämpötilaa voidaan alentaa loppukäyttäjän hyödyntäessä verkoston kapasiteetin entistä paremmin. Parempi jäähtymä ja alhaisempi lämpötilataso verkostossa mahdollistaa myös teollisten lämpöpumppujen sekä savukaasupesurien tehokkaan hyödyntämisen tuotannossa.

Kilpailukykyä. Laadukkaat laitteet yhdistettynä kattavaan ohjausjärjestelmään ja sen tuottamaan dataan mahdollistavat koko järjestelmän tehokkaan käytön. Loppukäyttäjät säästävät energiaa ja rahaa ja energialaitos saa arvokasta ja oikeaa dataa järjestelmän toiminnasta. Neljännen sukupolven kaukolämpö on siis entistäkin kilpailukykyisempi!

Ympäristöystävällisyyttä. Matalammat lämpötilat kaukolämpöverkostossa mahdollistavat matala-arvoisten hukkalämpöjen ja uusien energialähteiden entistä tehokkaamman hyödyntämisen. Joustava hybridilämmitysjärjestelmä mahdollistaa myös taloyhtiöille uusiutuvien energianlähteiden käyttöönoton kiinteistön lämmityksessä.

HögforsGST tarjoaa erilaisia palveluita energialaitoksille.

Väliottokytkennällä hyötyjä energialaitoksille

HögforsGST on kehittänyt lämmönjakokeskuksiin uuden väliottokytkennän, joka poikkeaa muista yleisesti käytetyistä kytkentämalleista. Väliotto parantaa kaukolämmön jäähtymää, eli käyttää energian nykyisiä kaukolämpölaitteita huomattavasti tehokkaammin. Väliottokytkentä voi laskea kaukolämmön paluuveden lämpötilaa jopa 15 astetta.

Referenssit