Erilaisten hybridilämmitys- ja lämmöntalteenottoratkaisujen suosio on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana taloyhtiöiden etsiessä entistä edullisempia, energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä lämmitystapoja. Hybridilämmitysjärjestelmässä taloa lämmitetään useammalla eri lämmönlähteellä rinnakkain, kuten kaukolämmöllä, maalämmöllä tai poistoilman lämmön talteenotolla. Hybridilämmitysjärjestelmää ei yleensä voida asentaa suoraan vanhan lämmitysjärjestelmän yhteyteen ilman muutostöitä, ja usein vanha lämmönjakokeskus kannattaakin vaihtaa uuteen.


Miksi vaihtaa vanha, hyvin toimiva lämmönjakokeskus uuteen?

Vanhan keskusten räätälöinti paikan päällä vastaamaan uutta tarvetta tulee usein hyvin kalliiksi. Vanhalle keskukselle tehtäviä päivitystöitä ovat mm. putkien haaroitukset, lisälämmönsiirtimien asennus, säätöventtiilien lisääminen, sähkömuutokset sekä pumppujen ja automatiikan päivitys. Valitettavan usein lopputulos on kompromissi kustannusten ja tarpeiden välillä. Urakkarajat ja vastuurajat ovat käytännössä mahdottomia määrittää; järjestelmän kokonaisvastuu ei ole kenenkään hallussa.

Vaihtamalla vanha lämmönjakokeskuksen hybridilämmitykseen soveltuvaksi vältytään edellä mainituilta yhteensopivuusongelmilta. Myös vastuut ovat selkeämmät, kun koko järjestelmä laitteistoa ja ohjelmistoa myöten tulevat samalta toimittajalta. HybridHEAT – järjestelmän laitetakuu Fiksu Etähallintapaketilla on viisi vuotta, joten taloyhtiön ei tarvitse kantaa huolta järjestelmän toiminnasta.

LTO-järjestelmien takaisinmaksuajat ovat tyypillisesti 6–10 vuotta ja lähtökohtaisesti lämmönjakokeskuksen elinkaaren pituus on lähempänä 20 vuotta. Tämän takia vanhoja, yli kymmenen vuotta vanhoja laitteistoja ei missään nimessä kannata edes harkita säilytettäväksi.

Mitä vanhalle keskukselle täytyy tehdä, jotta se toimisi osana hybridijärjestelmää?

Vanha keskus voidaan toki yhdistää osaksi toimivaa hybridijärjestelmää, muttei ilman teknistä ”päivittämistä”. Tässä muutamia esimerkkejä hybridijärjestelmän vaatimuksista.

 1. Hybridilämmityksen säätö kannattaa tehdä kahdella säätöventtiilillä, jotta varmistetaan hyvä säätö myös osatehoilla
 1. Vanhojen lämmönsiirtimien mitoitus on väärä uuteen hybridilämmitysjärjestelmään, nykyiset siirtimet jäävät tällöin liian ”lyhyiksi”, koska siirtimen tulisi pystyä siirtämään lämpöä suuremmalla lämpötilamuutoksella kuin mihin ne on mitoitettu.
 1. Vanhan keskuksen automaatio ei taivu hybridijärjestelmän ohjaukseen vaan se joudutaan vaihtamaan työmaalla. Perinteisen menoveden lämpötilan ohjauksen lisäksi hybridiohjauksessa on välttämätöntä mitata vähintään patteriverkoston paluuveden lämpötilaa, mutta mielellään myös kaukolämmön tulo- ja paluulämpötilaa. Nämä anturit yleensä puuttuvat vanhoista keskuksista ja ne joudutaan lisäämään työmaalla. Koko järjestelmän etävalvonta ja -ohjattavuus olisi syytä myös toteuttaa hybridijärjestelmään, jotta sen toiminta voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa. Myös tämä edellyttää automaatiojärjestelmän uusimista.
 1. Järjestelmään lisättävät komponentit (3-tieventtiilit, siirtimet, muut venttiilit) lisäävät painehäviötä vanhaan keskukseen ja tällöin vanhojen kiertovesipumppujen nostokorkeusvaatimukset muuttuvat. Tämä saattaa edellyttää pumppujen vaihtoa. Vanhat pumput eivät yleensä ole myöskään liitettävissä etävalvontaan.

   

Mitä ero vaihtoehdoilla käytännössä on?

“Lisäyspaketti” tai työmaalla räätälöity ratkaisu alle 10 vuotta vanhaan lämmönjakokeskukseen:

Käytännössä vanhasta keskuksesta jää muutama osio käyttöön ja viereen rakennetaan hybridiratkaisu.

 • Tilantarve kaksinkertaistuu ja työmaalla tehtävät muutokset ovat työläitä.
 • Mitoitukset ja urakkarajat sekoittuvat helposti.
 • Sähkökomponentit, automaatiokenttälaitteet ja hitsaukset aiheuttavat työmaalla suuria ja aikaa vieviä muutostöitä.
 • Kokonaisuuden elinkaari kärsii vanhemmista komponenteista sekä yhteensopivuusongelmista.
 • Myös käytettävien erilaisten osien määrä kasvaa, joka tulevaisuudessa tarkoittaa suurempia huoltokustannuksia.

Tehdasvalmis uusi hybridilämmityskeskus:

 • Keskus on mitoitettu ja suunniteltu hybridikäyttöön
 • Tilantarve on pienempi ja huollettavuus säilyy
 • Yhtenäinen dokumentointi ja tarkat komponenttivalinnat varmistavat matalat elinkaarikustannukset
 • Keskukseen integroitu uusi ohjauskeskus säästää työmaalla tehtävien kytkentöjen määrää huomattavasti
 • Urakkarajat ja vastuut ovat selkeät koko toimitukselle.

Miten hybridijärjestelmän asennus vaikuttaa kaukolämmön jäähtymään ja perusmaksuun?

Kaukolämmön jäähtymä vaikuttaa kaukolämmön vesivirtaan ja sitä kautta perusmaksuun. Perusmaksu on iso siivu kaukolämmön kustannuksista. Kaukolämmön perusmaksun hinnoitteluperusteet vaihtelevat energialaitoskohtaisesti ja tämän takia järjestelmän perusmaksua alentava vaikutus vaihtelee paikkakuntakohtaisesti. Uusi paketti on mitoitettu ja suunniteltu hybridiratkaisuihin, eli ei tule ikäviä yllätyksiä perusmaksuissa.

As Oy Vääksynharjuun asennettu HybridREADY - lämmönjakokeskus

As Oy Vääksynharjuun asennettu HybridREADY – lämmönjakokeskus

Uuden hybridilämmityskeskuksen hyödyt vs. vanha lämmönjakokeskus

Kun keskus uusitaan kokonaisuudessaan hybridilämmityskeskukseksi:

 • Lämmönjakokeskus saadaan pienemmäksi, eli tilantarve vähenee
 • Pumput, siirtimet ja säätöventtiilit ovat oikein mitoitettu, mikä mahdollistaa paljon paremman hybridilämmityksen hyödyntämisen ja lyhentää näin järjestelmän takaisinmaksuaikaa
 • Kaukolämpökeskuksen elinkaari ylittää hybridilämmityksen takaisinmaksuajan, joten keskuksen uusinta esim. viiden vuoden jälkeen ei pidennä järjestelmän takaisinmaksuaikaa
 • Järjestelmän tekninen dokumentointi on ajan tasalla, jolloin komponenttien uusinta myöhemmin on paljon helpompaa ja viranomaistarkastukset menevät vaivattomasti läpi
 • Urakoitsijan takuuvastuun piiriin kuuluvista laitteista ja rajapinnoista ei tule epäselvyyttä
 • Lämmitysjärjestelmä saadaan helpommin standardisoidun ja päivittyvän automatiikan taakse, joten vikatilanteiden analysointi on huomattavasti helpompaa
 • Hybridijärjestelmän paikan päällä tehtävät työt vähenevät, vesikatkot lyhenevät ja urakka-aika työmaalla lyhenee
 • Parhaan mahdollisen toimivuuden lisäksi koko järjestelmälle takuu
Digikuvanro 140312YEp001 valokuvaus 2011-10-26 valokuvaaja: Eweis, Yehia digiluokitus: digioriginaali sisältökuvaus: Ateneumin julkisivu, kuvattu 12.3.2014 Tove Jansson -näyttelyn avajaisia edeltävänä päivänä; Ateneum-rakennus, arkkitehtuuri digitointilaite: Canon EOS 5 D Mark III kuvankäsittelyohjelmisto: Photoshop CS5 rakennus, arkkitehtuuri, ateneum, fasadi, julkisivu, banderolli

Jussi Sjöström

Avainasiakaspäällikkö / LVI-suunnittelijat
+358 400 792 102
jussi.sjostrom@hogforsgst.com