Kaukolämpöjärjestelmässä loppukäyttöpään laitteiden ja niiden ohjaamisen vaikutus on oleellinen osa kaukolämpösysteemin toimintaa. Painoarvoltaan asiakkaan lämmönjakolaitteisto on vähintään yhtä tärkeä kuin muu infra yhteensä. Tästä syystä lämmön myyjän kannattaa investoida tuotanto- ja jakeluinfran ohella myös asiakaslaitteisiin, tai vähintäänkin kannustaa taloudellisesti asiakkaitaan investoimaan entistä parempiin lämmityslaitteisiin.

Olemme puhuneet aktiivisesti muun muassa lämmönjakolaitteiden romutuspalkkion puolesta. Kun asiakas tekee systeemin toiminnan kannalta hyvää, josta ei välittömästi lämmön tariffihinnoittelun kautta hyödy, hänet voisi palkita ympäristöteosta kuten vanhojen ja suuripäästöisten autojen romutuksessa tapahtuu.

Lue lisää romutuspalkkiosta
 

Matalammat lämpötilat ovat askel oikeaan suuntaan

Lämmityslaitteiden toiminnan mittaamisen keskiössä on niiden kyky hyödyntää kaukolämpöjärjestelmää tehokkaasti, mikä osaltaan kulminoituu paluulämpötilan absoluuttiseen arvoon. Kaukolämpöverkkoon palautettavan veden matalampi lämpötila mahdollistaa myös alhaisemman toimituslämpötilan, johon energiateollisuus pyrkii vastikään päivitetyn K1-suosituksen avulla.

Järjestelmän keskilämpötilan alentuessa lämpöhäviöt vähenevät ja mahdollisimman suuren lämpötilaeron ansiosta toimitukseen tarvittava pumppaaminen pysyy kohtuullisena. Tuotantopäässä esimerkiksi savukaasupesurien yhteydessä käytettävät lämmön talteenottolaitteet antavat enemmän tehoa lisäämättä polttamista. Tällöin CO2-päästöt pienenenevät ja yhteiskunnan rahaa säästyy.

Edellä mainittujen lisäksi ylijäämälämmön kierrätys esimerkiksi datakeskuksista, elintarviketeollisuudesta tai vaikkapa vedyn tuotannosta mahdollistuu entistä tehokkaammin. Mahdollisimman alhaisen paluulämpötilan ansiosta lämpötilaero, ja samalla muun muassa kaukolämpöakkujen kapasiteetti kasvaa. Myös huoltovarmuus paranee entisestään ja sektori-integraation toteutus mahdollistuu. Kaikkea tätä pitää sisällään neljännen sukupolven kaukolämpö (4GDH), jota ollaan Suomessa kovaa vauhtia kehittämässä!

Kaukolämpö palveluna – parempaa palvelua, dataa ja energiatehokkuutta

Useat lämpöyhtiöt Suomessa tarjoavat jo nyt asiakkailleen palvelumallia, jossa energiayhtiö investoi lämmönjakolaitteeseen ja toimittaa lämpöä hiukan aiempaa laajemmalla palvelulla. Heat-as-a-Service (HaaS) -palvelumallissa lämpöyhtiö huolehtii arjessa lämmönjakolaitteen toiminnasta ja rakennuksen olosuhteista.

Kun lämmön myyjä tuottaa asiakkaalle oleellista lisäarvoa mahdollistaen tehokkaan energian käytön ja energiansäästön, myyjä saa haltuunsa tuotannon ja jakelun johtamisen tarpeisiin entistä parempaa dataa ja verkkoon parempia laitteita, jotka mahdollistavat toiminnan tehostamisen systeemissä. Näin asiakaskannattavuus paranee, palvelun laatu kehittyy sekä yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä tiivistyy mahdollistaen myös huoltovarmuuden turvallisen kehityksen.

HögforsGST kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja huoltovarmuuden parantamisesta toimittamalla asiakkaille laadukkaita lämmön- ja datanjakolaitteita. Esimerkkinä uusi väliottoratkaisua hyödyntävä älylämmönjakolaite, joka mahdollistaa perinteiseen kaukolämpölaitteiden kytkentään verrattaessa reilusti paremman jäähdytyksen ja alhaisemman paluulämmön, antaen samaan aikaan tarpeellisen tehon ja energiamäärän kiinteistön tarpeisiin.

Väliottoratkaisun lisäkustannus hyvin instrumentoituun perinteiseen älylämmönjakolaitteeseen verrattaessa on suhteellisen vähäinen, ja lisäinvestoinnin takaisinmaksuaika on systeemitasolla saavutettujen etujen vuoksi lyhyt. Laajasta tuotevalikoimastamme erityisen hyvin asiakkaamme ovat löytäneet HybridHEAT -perheen tuotteet, joiden avulla esimerkiksi poistoilman lämmön talteenotto tapahtuu markkinoiden parhaalla hyötysuhteella.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin etsitään yhdessä tarpeisiisi sopiva energiansäästöratkaisu!