HögforsGST implementerade de första fjärrvärmecentralerna som använder den nya Mid-Cooling-anslutningen för två radhusfastigheter i Uleåborg, Finland. Mid-cooling-anslutningen, en revolutionerande innovation för fjärrvärmebranschen, har förbättrat energieffektiviteten och sänkt returtemperaturerna för fjärrvärme redan under den första uppvärmningssäsongen.

Mid-Cooling Connection (MCC) är en ny anslutning för fjärrvärmecentraler som är designad av HögforsGST. Eftersom MCC utnyttjar fjärrvärmeenergin mer effektivt blir returtemperaturerna lägre och Delta T förbättras. Detta gör det möjligt att minska fjärrvärmens vattenflöde i fastigheten. De första MCC-systemen installerades under hösten 2020 och tekniken levererade mycket goda resultat. HögforsGST:s Juha Virkki är mycket nöjd med resultatet av den första piloten.

Anslutningen för mellankylning har fungerat precis som vi förväntade oss: returtemperaturen sänktes med flera grader och systemet klarade hela uppvärmningssäsongen utan några tekniska problem. Det första pilotprojektet var en stor framgång, säger Virkki.

Markku Sutinen, produktchef för Oulun Energia, hade höga förväntningar på anslutningen för mellankylning(MCC).

– Enligt de preliminära beräkningarna verkade MCC vara en fungerande lösning, så förväntningarna var höga. Resultaten visade sedan att MCC förbättrade fjärrvärmens Delta T med flera grader. Det gav oss den slutliga bekräftelsen på att den här tekniken fungerar. Vi planerar att fortsätta undersöka effekterna av MCC under den kommande uppvärmningssäsongen, säger Sutinen.

HögforsGST:s mellankylanslutning (MCC) utnyttjar fjärrvärmeenergi i tre faser och sänker returtemperaturen