Att kombinera olika värmekällor genom hybridvärme blir alltmer populärt runt om i norra Europa. Vi ville besvara några av de vanligaste frågorna om hybridvärme, dess grundläggande funktioner och de fördelar den genererar!

Vad är hybridvärme? Hur skiljer det sig från “vanlig uppvärmning”?

En hybrid är per definition en kombination av två eller flera saker. När vi talar om uppvärmning avser hybridvärme ett värmesystem som kan kombinera två eller flera värmekällor.

I ett “normalt” värmesystem används endast en värmekälla (t.ex. el, bergvärme eller fjärrvärme), medan ett hybridvärmesystem kan kombinera dem.

En särskild hybridvärmecentral tar hand om kombinationen av olika värmekällor. Hybridvärmecentralen är en mer utvecklad version av den traditionella fjärrvärmecentralen. 

HögforsGST heat recovery unit on a rooftop
Värmeåtervinning av frånluft är en populär uppvärmningsform i hybridvärmesystem. På bilden, en värmeåtervinningsenhet i Åbo, Finland.

Vilka värmekällor kan integreras i ett hybridvärmesystem?

Praktiskt taget alla värmekällor kan anslutas till ett hybridvärmesystem: fjärrvärme, bergvärme, värmeåtervinning av frånluft, olika värmepumpar, solenergi, elpanna, oljeuppvärmning… Oavsett vad din fastighet behöver, kan hybridvärme hantera det!

Hybridvärme gör det möjligt för fastigheten att använda en energiportfölj som är bäst lämpad för deras behov: vissa fastigheter vill ha utsläppsfria värmekällor, medan andra vill kombinera tillförlitlig fjärrvärme med värmeåtervinning, till exempel.

Vilken typ av fastigheter är hybridvärme lämplig för?

Hybridvärme, ett system som utvecklats och tillverkats av HögforsGST, är bäst lämpat för stora fastigheter, såsom flerbostadshus, kommersiella fastigheter eller industribyggnader.

Förutom att värma enskilda byggnader med hybridvärme är det också möjligt att värma fastigheter som består av flera byggnader eller till och med hela stadsdelar.

Vi har implementerat hybridvärmesystem i allt från små hyreshus med 16 lägenheter till stadsdelar med tusentals invånare.

Vilka delar består hybridvärmesystemet av?

Huvudkomponenterna i hybridvärmesystemet är den tidigare nämnda hybridvärmecentralen och specialutrustning relaterad till den valda uppvärmningsmetoden, såsom värmepumpar, värmeåtervinningsenheter eller bergvärme.

Hybridvärme-systemet är alltid utrustat med det smarta Fiksu Control System.

Fiksu Control System säkerställer att värmesystemet alltid arbetar med bästa möjliga effektivitet.

Med hjälp av Fiksu kan du alltid välja den billigaste värmekällan för användning vid varje given tidpunkt. På så sätt blir det enkelt och smidigt att spara på uppvärmningskostnaderna.

Med Fiksu kan du också fjärrövervaka och styra värmesystemet via din dator eller smartphone.

Fiksu control system being operated on a mobile phone
Fiksu Control System kan nås via en webbläsare på din smartphone eller dator.

Vilka är fördelarna med hybridvärme?

Den första fördelen med hybridvärme är besparingarna: med hjälp av ett hybridvärmesystem sparar fastigheten betydande mängder energi, vilket också innebär betydande summor pengar. Samtidigt minskar också fastighetens uppvärmningsrelaterade utsläpp.

En annan stor fördel är systemets flexibilitet. När det finns två eller flera värmekällor i systemet är det möjligt för fastigheten att dra nytta av värmekällornas prisfluktuationer.

Till exempel kan ett system som utnyttjar fjärrvärme och värmeåtervinning av frånluft producera värme med hjälp av en värmepump när elen är billig. Vice versa: när elpriset stiger kraftigt kan fjärrvärme användas. Fjärrvärme är också en underhållsfri uppvärmningsform med garanterad försörjningstrygghet.

En tredje fördel är att de boende kan njuta av problemfri uppvärmning. Förutom det smarta Fiksu Control System levereras Hybridvärmen med omfattande teknisk support, där du också kan få tips för att förbättra systemets effektivitet och sänka dina uppvärmningskostnader.

Systemet förser de boende med exakta rapporter, så att du kan övervaka din egen energiförbrukning nästan i realtid.

HögforsGST:s Hybridvärme är en nyckelfärdig produkt utvecklad och tillverkad i Finland, designad för nordiska förhållanden. Hundratals av våra kunder runt om i Finland och Norden kan garantera att hybridvärme fungerar och sparar pengar.