World Trade Center Växjö

I Växjö står Sveriges fjerde kontorbygg basert på World Trade Center (WTC)-konseptet. Den syv etasjer høye bygningen ligger sentralt i Växjö stasjonsområde. HögforsGST har levert varmeteknisk utstyr til det klimasmarte prosjektet.

Växjös nye stasjonsområde tilbyr en fin inngang for alle som reiser til Växjö med tog. WTC Växjö, som åpnet i september 2016, ligger i direkte tilknytning til jernbane- og reisesenteret. Bygningens syv etasjer inneholder totalt ca. 6 000 kvadratmeter kontorlokaler samt konferanse- og kaféområder. Under bakken er det to etasjer med garasjer for leietakere, publikum og reisende.

Energieffektiv eiendom

Växjö arbeider under mottoet “Europas grønneste by”, et uttrykk for ambisjonen om å gå mot en bærekraftig fremtid. Kommunen solgte tomten der WTC Växjö nå står til Skanska, som har bygget et klimasmart kontorbygg med energieffektive valg og løsninger. Eiendommen har blant annet et godt isolert klimaskall og er i stor grad bygget av tre-, stein- og glassmaterialer. Den miljøvennlige og sikre energiforsyningen består av fjernvarme, fjernkjøling og grunnvarme fra det lokale Växjö Energi. Hjertet i varmesystemet er levert av HögforsGST.

For oss som Växjö-selskap og fjernvarmeforkjemper er det selvfølgelig ekstra spennende å være en del av et så fremtidsrettet prosjekt, sier Urban Gustavsson, administrerende direktør for Högfors GST i Sverige. Til WTC Växjö har vi levert en fjernvarmesentral, en fjernkjølesentral, shuntgrupper og en jordvarmesentral.

Spillvarme til grunnen

Jordvarmen leveres til gangveier utenfor bygningen og til ramper som fører til garasjen. En klimasmart måte å øke både komfort og sikkerhet på ved å fjerne snø og is utenfor bygningen om vinteren. Varmen som brukes utendørs, består av spillvarme fra fjernvarmereturene til eiendommen.

VVS-installasjonene i WTC Växjö er utført av Bravida VS Växjö, der Görgen Orre er prosjektleder:
“Vi valgte utstyr fra HögforsGST fordi vi har god erfaring fra et langt samarbeid med dem. HögforsGST inngår som leverandør i Bravidas sortiment og blir alltid konsultert i prosjekter som dette, sier Görgen Orre.

Leveranser

HögforsGST har levert til World Trade Center Växjö:

  • Fjernvarmesentral
  • Fjernkjølesentral
  • Shuntgrupper
  • Jordvarmesentral