Produktbeskrivning

HybridREADY är en fjärde generationens fjärrvärmecentral med toppmoderna funktioner. HybridREADY är utrustad med Fiksu styrsystem och möjlighet att ansluta ytterligare värmekällor till fastighetens värmesystem! Enkelt uttryckt fungerar det så här:

Den gammal fjärrvärmecentralen ersätts med en HybridREADY fjärrvärmecentral. Fastigheten har nu en fjärde en generationens fjärrvärmecentral och kan fjärrstyra och övervaka värmesystemet via Fiksu styrsystem. HybridREADY förbättrar energieffektiviteten och ger fastigheten möjlighet att lägga till nya energikällor i sitt värmesystem vid en senare tidpunkt. Värmesystemet kan utökas med praktiskt taget vilken som helst form av energi: återvinning av spillvärme, geoenergi, solpaneler och liknande!

HybridREADY är en enkel och pålitlig produkt, designad och utvecklad av HögforsGST.


Fler produkter