Produkt Beskrivning

Fiksu GST-MCC är fjärde generationens fjärrvärmecentral. Produkten är prefabricerad, skyddad av flera patentansökningar och ger fördelar som upp till 10–15 graders lägre returtemperatur och ett högre 𝛥t.

Fjärrvärmecentralens moderna styrsystem Fiksu integreras enkelt mot olika produkter och kan kopplas upp mot de flesta överordnade styrsystem. Fiksu ger både fastighetsägare och energibolag möjlighet att få realtidsinformation från systemets användare.

Dokument


Fler produkter