Produkter

HybridHEAT är ett framtidssäkert modulärt värmesystem som gör det möjligt att integrera olika värmekällor i en funktionell enhet.


HögforsGST:s utbud av fjärrvärmecentraler täcker behoven i alla typer av byggnader: från de minsta villorna till de största industri- och affärsfastigheterna.


Våra shuntar är högkvalitativa, energieffektiva, lättanvända och lättförståeliga produkter som är kompatibla med nästan alla värmesystem.


Vecs högkvalitativa avluftare, smutsavskiljare och sidoströmsfilter ger högre effektivitet och längre livslängd för ditt värmesystem.


Våra fjärrkyllösningar följer samma innovativa principer som våra fjärrvärmesystem. De kan också integreras i HybridHEAT-systemet.

Kom igång

Vårt engagerade team kommer att samarbeta med dig för att utvärdera din byggnads värme- och kylbehov och rekommendera den perfekta lösningen för att uppfylla dina krav.