Produkter

Fjärrvärme utgör en naturlig uppvärmningsmetod för finländska tätorter. Den håller miljön ren och förbättrar trivseln i boendet. Fjärrvärme sparar energi och miljön. De finländska GST-värmecentralerna är planerade för anslutning av såväl enfamiljshus som stora fastigheter till fjärrvärme. Fjärrvärme är en bekväm och bekymmersfri uppvärmningsmetod för slutanvändaren. GST-värmecentralerna är lätta att använda och passar både i nybyggen och saneringsobjekt. GST-värmecentralerna garanterar en jämn och behaglig rumstemperatur och tillräckligt med varmt tappvatten.

Lång garanti – kort leveranstid

Din GST fjärrvärmecentral har alltid konkurrenskraftig garanti. Garantivillkoren kan skilja mellan olika marknader, men uppfyller alltid minst lokala krav och föreskrifter. Till exempel i Finland har värmeväxlarna i GST fjärrvärmecentral fem års garanti, rörledningar och andra komponenter i centralen har två års garanti när det gäller fjärrvärmeinstallation. Alla regler finns redovisade i HögforsGST garantivillkor. Å andra sidan är en kort leveranstid en viktig del i vår tillverknings minimiseringsprojekt och säkerställer smidig installation och igångkörning.

För mer information, kontakta gärna HögforsGST.

LADDA BROSCHYR (PDF) »