Luft- och smutsavskiljare

Vi tillverkar luft- och smutsavskiljare för värme- och kylsystem. Luft och smuts orsakar många slags problem i värme- och kylsystem. De vanligaste bland dem är korrosion, förkortad livslängd för och skador på komponenter, ökat underhållsbehov och ökade kostnader. HögforsGST:s luft- och smutsavskiljare minskar ovan nämnda problem och förlänger således systemes livslängd samt minskar underhålls- och energibehovet. Våra produkter är användarvänliga och långlivade.

Airvec-luftavskiljare och DirtVec-smutsavskiljare samt komponenterna till dem har tre (3) års garanti.

Ta en titt på våra produktbroschyrer: