Produktbeskrivning

PartiVec partikelfilter avlägsnar effektivt partiklar som kan ge pålagringar på t ex värmeväxlarnas plattor och radiatorernas ventiler. Denna typ av beläggning försämrar värmeöverföringen och är en stor energitjuv i vissa system. PartiVec och dess komponenter omfattas av 3 års garanti och är en effektiv försäkring för systemets kostnadseffektivitet.

Fördelar med PartiVec sidoströmsfilter

 • Högkvalitativa komponenter
 • Effektivt avlägsnande av fällningar (hög filtreringsgrad)
 • Förlängd livslängd för komponenterna
 • Förbättrad värmeöverföring
 • Lätt att underhålla

Fler produkter

 • AirVec

  AirVec

  Avlägsnar de mikrobubblor av luft som orsakar korrosion, försämrad värmeöverföring och ökat slitage i värme- och kylsystem samt minskar behovet av manuell luftning.

 • DirtVec Smutsavskiljare

  DirtVec Smutsavskiljare

  Avskiljer smuts och sediment i värme- och kylsystem samt bidrar effektivt till minskad korrosion, lägre underhållskostnader, förbättrad värmeöverföring och ökad livslängd hos systemets komponenter.