Produktbeskrivning

Främmande partiklar och luft orsakar problem i värme- och kylsystem – t ex i form av korrosion, pålagringar och förslitning av komponenter. Resultatet blir försämrad värmeöverföring, ökat servicebehov och kortare livslängd hos systemets olika delar. Därför har vi tagit fram två högeffektiva produkter för luftning respektive smutsavskiljning.


Fler produkter

  • AirVec luftavskiljare

    AirVec luftavskiljare

    Airvec luftavskiljare avlägsnar de mikrobubblor av luft som orsakar korrosion, försämrad värmeöverföring och ökat slitage i värme- och kylsystem samt minskar behovet av manuell luftning.

  • PartiVec delflödesfilter

    PartiVec delflödesfilter

    PartiVec partikelfilter förbättrar systemets funktion och ökar dess livslängd avsevärt.