Produktbeskrivning

Främmande partiklar och luft orsakar problem i värme- och kylsystem – t ex i form av korrosion, pålagringar och förslitning av komponenter. Resultatet blir försämrad värmeöverföring, ökat servicebehov och kortare livslängd hos systemets olika delar. Därför har vi tagit fram två högeffektiva produkter för luftning respektive smutsavskiljning.


Fler produkter

  • DirtVec Smutsavskiljare

    DirtVec Smutsavskiljare

    Avskiljer smuts och sediment i värme- och kylsystem samt bidrar effektivt till minskad korrosion, lägre underhållskostnader, förbättrad värmeöverföring och ökad livslängd hos systemets komponenter.

  • PartiVec Delflödesfilter

    PartiVec Delflödesfilter

    PartiVec partikelfilter förbättrar systemets funktion och ökar dess livslängd avsevärt.