HögforsGST mukana toteuttamassa Veikkauksen pääkonttorin ilmanvaihtoremonttia – lopputuloksena energiatehokas kiinteistö

Valmiiden sekoituspiirien avulla pystyttiin nopeuttamaan asennusprojektia työmaalla ja varmistamaan laatu jo ennen asennuksen aloittamista.


Urakan tavoitteena oli saavuttaa kiinteistölle asetetut energiansäästötavoitteet. Aiemmin vanhat IV-koneet toimivat osin pneumaattisilla toimilaitteilla eikä niissä ollut lämmön talteenottoa. Nyt urakan jälkeen ilmanvaihtokoneissa on pyörivä lämmön talteenotto ja jäähdytyksen lauhdeverkostoa käytetään tuloilmakammion esilämmittämiseen. HögforsGST toimitti myös järjestelmän glykolin täyttö- ja paisuntalaitteiston.

Toteutettujen ratkaisujen avulla kiinteistön energiatehokkuus paranee merkittävästi. Veikkaus on solminut puitesopimuksen energiatehokkuuden lisäämisestä Kauppa- ja teollisuusministeriön, Elinkeinoelämän keskusliiton ja eri toimialaliittojen kanssa.

Ota yhteyttä

Jari Ojanen

Aluemyyntipäällikkö / Etelä-Suomi
+358 400 738 037
jari.ojanen@hogforsgst.com