Veikkauksen pääkonttori

HögforsGST mukana toteuttamassa Veikkauksen pääkonttorin ilmanvaihtoremonttia – lopputuloksena energiatehokas kiinteistö

Veikkaus on uudistanut pääkonttoriaan vaiheittain jo pidemmän aikaan. 2016 toteutettiin laajempi IV-konehuoneen uudistusprojekti. Uusi iso IV-konehuone rakennettiin kiinteistön katolle. Urakka toteutettiin, niin että pääkonttorin tilat olivat urakan ajan normaalikäytössä. Urakan onnistumisen varmistamiseksi kohteessa käytettiin HögforsGST:n valmistamia MIX-sekoituspiirejä. Tehdasvalmiit sekoituspiirit suunniteltiin kohteen vaatimusten mukaan ja valmistettiin HögforsGST:n tehtaalla Leppävirralla.

Valmiiden sekoituspiirien avulla pystyttiin nopeuttamaan asennusprojektia työmaalla ja varmistamaan laatu jo ennen asennuksen aloittamista.
Urakan tavoitteena oli saavuttaa kiinteistölle asetetut energiansäästötavoitteet. Aiemmin vanhat IV-koneet toimivat osin pneumaattisilla toimilaitteilla eikä niissä ollut lämmön talteenottoa. Nyt urakan jälkeen ilmanvaihtokoneissa on pyörivä lämmön talteenotto ja jäähdytyksen lauhdeverkostoa käytetään tuloilmakammion esilämmittämiseen. HögforsGST toimitti myös järjestelmän glykolin täyttö- ja paisutalaitteiston.

Toteutettujan ratkaisujen avulla kiinteistön energiatehokkuus paranee merkittävästi. Veikkaus on solminut puitesopimuksen energiatehokkuuden lisäämisestä Kauppa- ja teollisuusministeriön, Elinkeinoelämän keskusliiton ja eri toimialaliittojen kanssa.