Etusivu | Toimintapolitiikka

Toiminta-politiikka

HögforsGST Oy:n toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä huomioi ISO 9001 ja 14001 laatu- ja ympäristöstandardin vaatimukset sekä toimintaan liittyvät lait sekä asiakasvaatimukset.

Tuotteiden ja palvelun laatu sekä ympäristön huomioiminen on tärkeä toiminnallinen päämäärämme. Toiminnan laatu syntyy säännöllisesti koulutetun henkilöstön osaavissa käsissä. Henkilöstö tuntee työtehtäviensä vaikutukset ympäristöön. Tuotekehitys yhdessä osaamisen kanssa mahdollistaa korkeatasoisen toiminnan ja ympäristön huomioivat tuotteet jatkuvan parantamisen periaatteella

Prosessiemme toiminta on kuvattu ja olemme tunnistaneet meihin kohdistuvat sidosryhmävaatimukset sekä liiketoiminnan riskit ja mahdollisuudet. Hyödynnämme saatua tietoa ja prosessimittareitamme osana tavoitekeskeistä johtamista. Ympäristösuorituskyvyn parantaminen perustuu tunnistettujen ympäristökohtien vaikutusten arviointiin ja merkittävien ympäristötekijöiden pienentämiseen.

HögforsGST Oy:n johto ja henkilöstö sitoutuvat noudattamaan toimintajärjestelmän menettelyitä.