Euroopan komission rahoittaman RESPONSE-hankkeen avulla toteutetaan Suomen ja EU:n tavoitteita hiilineutraaliudesta. HögforsGST on osa hankkeen kansainvälistä konsortiota, johon kuuluu yhteensä 53 kumppania. HögforsGST:n rooli hankkeessa keskittyy Turun ylioppilaskylän energiaratkaisujen tehostamiseen ja innovointiin. Käytännössä tavoitteena on luoda energiapositiivinen asuinalue, jossa pilotoidaan tulevaisuuden energiaratkaisuja, kuten faasimuutosvaraajia, älykästä ohjausjärjestelmää ja tehokasta lämpöpumpputeknologiaa osana alueen energiajärjestelmää.

HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartmanin mukaan yritys osallistuu energiapositiivisen asuinalueen toteutukseen innoissaan ja kovalla motivaatiolla.

– Energiapositiivisuuden peruslähtökohta on, että alue tuottaa enemmän energiaa, kuin se kuluttaa. Kehittämämme älykkäät lämmitys- ja jäähdytysratkaisut ovat paljon vartijana, kun energiavirtoja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Pääsemme näyttämään osaamistamme poikkeuksellisen vaativassa toteutuksessa, joten olemme panostaneet tähän hankkeeseen paljon, Hartman kertoo.

HögforsGST on suunnitellut ja toteuttanut RESPONSE-hankkeen puitteissa älykkään ja energiatehokkaan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän. HögforsGST:n liiketoimintajohtaja Juha Virkin mukaan järjestelmä hoitaa Turun ylioppilaskylän lämmityksen ja jäähdytyksen uudella ja innovatiivisella tavalla, joka hyödyntää koko energiaverkkoa.

– Toteutimme käytännössä koko lämmöntuotanto- ja -jakojärjestelmän. Kyseessä on HybridHEAT-konseptimme mukainen älykäs järjestelmä, jonka energialähteinä toimii kaukolämpö, poistoilman lämmön talteenotto ja kaukokylmäverkon ylijäämälämpö. Koko järjestelmän ytimessä on Fiksu-ohjausjärjestelmä. Tavoitteena on, että alueella tuotettu ylijäämälämpö voidaan siirtää Turku Energian kaukolämpöverkkoon ja hyödyntää sitä kautta turkulaiskotien lämmityksessä, Virkki kertoo.