HögforsGST:n uusin keksintö lämmönjakokeskuksiin on mullistava väliotto­kytkentä, joka poikkeaa muista yleisesti käytetyistä kytkentämalleista. Väliotto­kytkentä parantaa kaukolämmön jäähtymää, eli käyttää energian nykyisiä kaukolämpölaitteita huomattavasti tehokkaammin. HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman kertoo tarkemmin uudesta kaukolämpöinnovaatiosta.

Mikä väliotto­kytkentä on ja millaisissa kohteissa sitä voidaan käyttää?

– Väliotto on älykkäänFiksuGST-lämmönjakokeskuksen sisäinen kytkentä, joka parantaa kaukolämmön jäähtymää. Toisin sanoen perusperiaatteena on käyttää kaukolämpövettä vähemmän, mutta tehokkaammin, ja että se palautetaan paluuverkkoon viileämpänä. Välioton hyöty syntyy, kun käyttöveden lämmityspiiristä palaavaa vettä hyödynnetään lämmityspiirissä ennen kuin se palautetaan energialaitokselle, kertoo Hartman

– Väliotto­kytkentä toimii kaikissa kaukolämpökiinteistöissä, joiden käyttövesijärjestelmässä on nk. käyttöveden kierto. Ylivoimaisesti suurin osa kaukolämpökiinteistöistä kuuluu tähän kategoriaan. Tällä hetkellä väliottoa hyödynnetään kerrostalokiinteistöissä, mutta myös omakotitalojen lämmitystä voitaisiin tehostaa merkittävästi väliottoteknologialla.

Miten väliotolla varustettu lämmönjakokeskus eroaa ”perinteisistä” lämmönjakokeskuksista?

Jäähtymä on jo pitkään tunnistettu tärkeäksi osaksi kaukolämmön energiatehokkuutta. Väliottokytkentä on selkeä teknologinen edistysaskel paremman jäähtymän saavuttamiseksi. Perinteisiin kytkentämalleihin verrattuna väliotto on tehokkaampi ja kehittyneempi tapa siirtää energiaa.

– Tällä hetkellä yleisimmät kytkennät ovat ns. peruskytkentä ja välisyöttökytkentä. Peruskytkennässä käyttöveden ja asuintilojen lämmönsiirrinkomponentit eivät ole missään yhteydessä toisiinsa. Välisyöttökytkennässä taas lämmityspiiriltä palaavaa vettä hyödynnetään käyttöveden lämmityksessä.
 

– Välisyöttö parantaa jäähtymää peruskytkentään verrattuna, mutta väliotto­kytkentä on vielä edistyneempi versio välisyötöstä. FiksuGST:n väliottokytkennässä kaukolämpövesi ajetaan ensin käyttövesisiirtimelle, siitä lämmityspiiriin ja siitä vielä kerran käyttövettä lämmittämään. Kaukolämpövettä hyödynnetään siis kolmessa eri vaiheessa ennen sen palauttamista takaisin kaukolämpöverkkoon. Näin saadaan energia mahdollisimman tehokkaasti käyttöön.
 

Väliotto­kytkentä ja sen toiminta

Väliottokytkennässä kaukolämpövesi luovuttaa energiaa kolme kertaa, mikä parantaa jäähtymää valtavasti


Millaisia hyötyjä väliotto mahdollistaa?

– Suurin hyöty on koko kaukolämpöjärjestelmän parempi tehokkuus, eli nk. systeemisen tehokkuuden parantuminen. Tämä johtuu siitä, että väliotto palauttaa kaukolämpöveden paluuverkkoon viileämpänä, mikä mahdollistaa tehokkaamman energiantuotannon. Savukaasupesurien ja suurten lämpöpumppulaitosten parantunut hyötysuhde ovat hyviä esimerkkejä, Hartman luettelee.

– Kiinteistönomistajalle nämä hyödyt palautuvat kaukolämmön hinnoittelussa, sillä tehokkaamman energiantuotannon ansiosta kaukolämmön hinnat voivat laskea. Useat energialaitokset ovat ottamassa tai jo ottaneet käyttöön hinnoittelumalleja, jossa asiakas palkitaan hyvästä jäähtymästä hinnanalennuksen muodossa, Hartman kertoo.

– Toki hyötyä tulee myös itse lämmönjakokeskuksen ominaisuuksista, sillä väliottokytkennällä varustetut lämmönjakokeskukset ovat älykkäällä ohjausjärjestelmällä varustettuja FiksuGST-lämmönjakokeskuksia. Älylämmönjakokeskuksen hyödyistä voit lukea lisää täältä.

Ensimmäiset väliottokytkennällä varustetut FiksuGST-keskukset on otettu käyttöön loppukesän aikana, ja jo alkaneen lämmityskauden aikana saadut tulokset osoittavat väliottokytkennän jäähtymää parantavan vaikutuksen.

– AFRY:n tekemien laskelmien mukaan väliottokytkentä parantaa kaukolämmön jäähtymää jopa 15 astetta lämmitysolosuhteista ja käyttöveden kulutuksesta riippuen. Väliottokohteista kerätty data todistaa, että laskelmat pitävät paikkansa ja käytännön vaikutukset voivat kiinteistöstä riippuen olla jopa suuremmat, Hartman kertoo.

AFRY:n laskelmien mukaan yhden asteen lasku paluulämpötilassa parantaa koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkuutta noin prosentilla. Väliottoteknologian laajamittainen käyttöönotto voisi siis parantaa kaukolämmön tehokkuutta jopa 15 prosentilla. Tämä voi tarkoittaa valtavaa polttamisen vähenemistä kaukolämmön tuotannossa.


AFRY:n tutkimuksen pääset lukemaan tästä!

Näin väliotto vaikuttaa

Väliottokytkennän vaikutus nähdään parhaiten, kun tarkastellaan eri kohteista saatua dataa. Seuraavat kolme graafia on saatu HögforsGST:n Fiksu-ohjausjärjestelmällä varustetuista kohteista, joissa yhdessä on käytössä peruskytkentä, yhdessä välisyöttö ja yhdessä väliotto. Kaikki kohteet ovat patterilämmitteisiä kaukolämpökiinteistöjä. Ulkolämpötila on kaikissa kohteissa 9-12 astetta.
 

Peruskytkentä

Peruskytkentä

Yllä oleva käyrä on peruskytkennällä varustetusta rivitalokohteesta. Kaukolämmön tulolämpötila (punainen käyrä) on noin 75 astetta, paluulämpötila (sininen käyrä) on keskimäärin noin 45 astetta.

Välisyöttökytkentä

Välisyöttökytkentä

Yllä oleva kaavio on peräisin välisyöttökytkennällä varustetusta vanhasta kerrostalosta. Tulolämpötila on noin 85 astetta, paluulämpötila keskimäärin noin 40 astetta.

Väliottokytkentä

väliotto­kytkentä

Kolmas käyrä puolestaan on peräisin väliottokytkennällä varustetusta luhtitalokiinteistöstä. Kaukolämmön tulolämpötila on noin 75 astetta, mutta paluulämpötila putoaa välioton ansiosta todella alas, keskimäärin 25 asteeseen.

 

Kenelle väliotto­kytkentä ja sillä varustettu FiksuGST-keskus sopii?

Väliottoteknologiaa kannattaa harkita erityisesti isompiin uudiskohteisiin, kuten kerrostaloihin. Samoin vanhemmat kerrostalokohteet, joissa laitesaneeraus on ajankohtainen, voivat hyötyä merkittävästi nykyteknologian tarjoamista mahdollisuuksista. FiksuGST-lämmönjakokeskuksen älyominaisuudet tuovat luonnollisesti lisähyötyä välioton lisäksi, kertoo Hartman.

– Kustannukset ovat tietenkin asia, joka mietityttää saneerauksia suunnitellessa. Väliottoteknologian lisäkustannukset ovat joitain prosentteja laiteinvestoinnin suuruudesta, mutta investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin edellä mainittujen hyötyjen ansiosta, muistuttaa Hartman.

Miten väliotto­kytkentä sopii neljännen sukupolven kaukolämpöön (4GDH) ja kaukolämmön kehitykseen ylipäätään?

Neljännen sukupolven kaukolämmön (4GDH) olennaisena tavoitteena on kyetä tuottamaan kaukolämpöä muilla tavoin kuin polttamalla. Polttamatta tuotettavien energialähteiden, kuten hukkalämpöjen tehokas hyödyntäminen vaatii kaukolämpöverkon lämpötilojen alentamista, mihin väliottoteknologia on loistava ratkaisu.

– Pelkkä menoveden lämpötilojen lasku johtaa helposti virtaaman kasvuun, jotta nykyisen laitekannan tehontarve saadaan täytettyä. Kasvanut virtaama saattaa aiheuttaa pullonkaulatilanteita kulutushuippujen aikaan. FiksuGST ja väliotto käyttävät kaukolämpövedessä olevaa energiaa tehokkaammin, joten lämpötiloja voidaan laskea ilman, että virtaamaa tarvitsee kasvattaa. Toisin sanoen energialaitos laskee menoveden lämpötilaa ja väliotto paluuveden lämpötilaa, Hartman veistelee.

Väliotollinen FiksuGST on kustannustehokas tapa sekä pienentää kiinteistön energiankulutusta että parantaa koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkuutta: FiksuGST-lämmönjakokeskuksen älyohjaus on suunniteltu optimoimaan energiankulutus ja säästämään selvää rahaa, kun väliotto tehostaa koko järjestelmän toimintaa.

Lue lisää uuden sukupolven älylämmönjakokeskuksesta, FiksuGST:stä!

FiksuGST-älylämmönjakokeskus

Antti Hartman

Toimitusjohtaja

+358 400 738 325
antti.hartman@hogforsgst.com