Varmatoimisten ja laadukkaiden lämmönjakolaitteiden lisäksi HögforsGST:n palveluvalikoimasta löytyy myös rautaista ohjelmisto-osaamista. HögforsGST:n Fiksu Control System on tulevaisuuden lämmitystä varten kehitetty ohjausjärjestelmä, jonka avulla asuinkiinteistöjen lämmitys voidaan päivittää älykkääksi ja energiaa säästäväksi.

Fiksu -ohjausjärjestelmä

HögforsGST:n Jussi Sjöström: Mikä on Fiksu Control System -ohjausjärjestelmä?

-Fiksu on selainpohjainen lämmitysjärjestelmien etäohjausta ja energiansäästöä varten kehitetty ohjausjärjestelmä, hieman kuin lämmitysjärjestelmien Windows. Fiksu mahdollistaa koko lämmitysjärjestelmän etävalvonnan ja -hallinnan tuottaen samalla kattavia raportteja lämmityksen toiminnasta ja energiansäästöstä.

Miten Fiksu -ohjausjärjestelmä eroaa markkinoilla jo olevista etäohjausjärjestelmistä?

– Fiksu on maailman ainoita ohjausjärjestelmiä, jotka yhdistävät lämmityksen kaikki toiminnot saman katon alle. Usein lämmitysjärjestelmää ohjataan ja valvotaan laitteiden, kuten lämpöpumppujen, omilla ohjausjärjestelmillä, kun taas Fiksu yhdistää kaikki laitteet samaan näkymään ja saman käyttöliittymän taakse.

– Fiksu on myös siinä mielessä ainutlaatuinen, että se ei ole pelkästään sisäinen järjestelmä, vaan se pystyytuottamaan tietoa myös ulospäin ja jakamaan sitä rajapintojen kautta eri toimijoille. Tästä ominaisuudesta hyötyvät esimerkiksi energialaitokset, jotka saavat Fiksun avulla tarkkaa tietoa verkoston toiminnasta.

Kenelle Fiksu -ohjausjärjestelmä on tarkoitettu?

– Fiksusta hyötyvät oikeastaan kaikki lämmitysjärjestelmien kanssa tekemisissä olevat tahot aina järjestelmätoimittajasta loppukäyttäjään ja energialaitokseen asti. Voidaan siis sanoa, että Fiksu on tarkoitettu kaikille!

Kuka on kehittänyt Fiksun ja miten se toimii?

– Fiksu-ohjausjärjestelmä on HögforsGST:n oman, vuonna 2015 alkaneen kehitystyön tulos. Vastaavaa energiansäästöratkaisua ei ollut vielä olemassa, joten tehtiin sellainen itse! Fiksu on ollut nyt markkinoilla viitisen vuotta ja kehitystyö jatkuu edelleen: Fiksu päivittyy samaan tapaan kuin puhelimien tai tietokoneiden käyttöjärjestelmät. Kehitämme Fiksua paljolti asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Vuosien varrella Fiksuun on lisätty asiakkaidemme toiveiden perusteella mm. graafinen käyttöliittymä ja mahdollisuus laajempaan olosuhdeanturointiin.

– Fiksun helppokäyttöinen selainkäyttöliittymä toimii helposti vaikkapa asukkaan omalla kotikoneella tai älypuhelimella, eli lämmitys on täysin etähallittavissa. Fiksu hyödyntää laajamittaista anturointia, IoT-teknologiaa ja datapilveä, johon lämmitysjärjestelmän tuottama tieto tallennetaan. Pilviratkaisut mahdollistavat datan keräämisen lisäksi myös teknisen tuen antamisen etänä. Etätuki säästää ajan mittaan paljonkin rahaa, kun paikan päällä tehtyjä huoltokäyntejä tarvitsee tehdä entistä vähemmän.

Fiksua voidaan käyttää sujuvasti etänä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla

Mitä ominaisuuksia Fiksussa on?

– Fiksun perusperiaate on mahdollistaa älykäs ohjaus paikallisella tasolla, eli ohjata ja optimoida yksittäistä lämmitysjärjestelmää. Fiksu tarjoaa lämmitysjärjestelmän käyttäjälle mahdollisuuden etähallintaan ja asetusten säätöön, näkymän koko lämmitysjärjestelmän toimintaan, kattavan dokumenttipankin, teknisen tuen sekä kattavan energiansäästö- ja kulutusraportoinnin.

Fiksun perusominaisuuksiin kuuluu myös olosuhdeanturointi, minkä avulla Fiksu säätää ja optimoi lämmitysjärjestelmää automaattisesti. Lämpötiloista saadaan jopa sekuntitason dataa. Fiksu myös ilmoittaa, mikäli energiansäästötavoitteisiin ei päästä, jolloin järjestelmän mahdollisiin ongelmiin voidaan reagoida nopeammin. Fiksun kautta myös vikatilanteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen onnistuu nopeasti ja sujuvasti.

Mitä hyötyä Fiksusta on verrattuna ilman älyä toimivaan lämmitysjärjestelmään?

-Ilman älyä toimiva lämmitysjärjestelmä on ”sokea”, eli sen toiminnasta ei saada tarkkaa tietoa. Älykäs lämmitysjärjestelmä taas voi hyödyntää keräämäänsä tietoa lämmityksen optimoinnissa ja energiansäästössä. Älyjärjestelmä mahdollistaa myös useiden eri lämmönlähteiden yhdistämisen osaksi kiinteistön lämmitysjärjestelmää saumattomasti. Saavutettu energiansäästö voi olla helposti jopa kymmeniä prosentteja. Yksinkertaisesti sanottuna: Fiksu on kehitetty säästämään energiaa.

– Fiksusta on hyötyä muillekin, kuin vain käyttäjälle. Asennus, käyttöönotto ja huolto käyvät sujuvammin ja ennen kaikkea pienemmillä kustannuksilla, kun Fiksu Support on käyttöönoton ja huollon tukena. Sähköisestä dokumenttipankista voidaan myös helposti tarkastaa järjestelmätiedot ilman, että papereita tarvitsee lähteä erikseen kaivelemaan arkistoista.

Viime aikoina on ollut paljon puhetta neljännen sukupolven kaukolämmöstä (4GDH). Miten Fiksu liittyy tähän kokonaisuuteen?

– Älyratkaisut ovat kaukolämpöverkon kehittämisen ja neljännen sukupolven kaukolämmön ytimessä. Fiksu istuu siis tähän kehitykseen kuin nenä päähän.

– Fiksu mahdollistaa loppukuluttajan ja energialaitosten yhdistämisen älyohjauksen tasolla ja vieläpä kustannustehokkaasti. Energialaitos saa Fiksun kautta tärkeää tietoa kaukolämpöverkon eri osa-alueiden toiminnasta ja pystyy tämän tiedon perusteella skaalaamaan omaa tuotantoaan. Ylilaatua ei tarvitse enää toimittaa varmuuden vuoksi, kun saadaan luotettavaa tietoa siitä, millä lämpötila- ja painetasoilla eri verkoston osat tulevat toimeen!

– Tieto on valtaa myös ilmastonmuutosta vastaan taistellessa. Kun tuhannet yksittäiset kiinteistöt ja energialaitos toimivat energiatehokkaasti älyn piirissä, saadaan lämmityksen hiilijalanjälkeä laskettua huomattavasti tehokkaammin kuin ilman älyratkaisuja.

Miltä näyttää Fiksu ohjausjärjestelmä ja sen tulevaisuus, mitä on luvassa seuraavaksi?

– Kuten sanottua, Fiksu kehittyy ja päivittyy jatkuvasti. Lähitulevaisuuden osalta merkittävin kehitys liittyy Fiksun yhdistämiseen olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin. Lisäksi Fiksua kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin energialaitosten tarpeisiin, jotta kerättyä dataa voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

– Fiksun etuna on sen avoimuus ja joustavuus. Järjestelmää tullaan kehittämään tulevaisuuden tarpeiden ja kysynnän perusteella. On mahdotonta sanoa, miltä Fiksu tulee näyttämään esimerkiksi viiden vuoden päästä, sillä lämmitys- ja energia-ala kehittyvät parhaillaan valtavaa tahtia.