Ledare inom smart värmeteknik
högforsgst lutakko
högforsgst flag
högforsgst växjö energi
högforsgst munksjöstaden

Energibesparing som kärnverksamhet

HögforsGST är en ledande nordisk leverantör av utrustning och praktisk kunskap inom värmeteknik. Vår kärnverksamhet är energibesparing, ett område där våra senaste innovationer – Hybridvärme och Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH) – bidrar till starkt minskade värmekostnader och stora miljövinster. 

Ett examensarbete från Linnéuniversitetet visar att äldre flerbostadshus kan energirenoveras med goda resultat.
Vår intelligenta fjärrvärmecentral Fiksu GST-MCC har flera fördelar. Bland annat sänker den fjärrvärmereturen med 5–15 grader.

Nyheter

12.9.2022
Ett examensarbete från Linnéuniversitetet visar att äldre flerbostadshus kan energirenoveras med goda resultat.
9.5.2022
Vår intelligenta fjärrvärmecentral Fiksu GST-MCC har flera fördelar. Bland annat sänker den fjärrvärmereturen med 5–15 grader.
29.3.2022

Med ett resurstillskott från Intera kan HögforsGST möta den ökade efterfrågan på effektiva kyl- och värmelösningar som de stora omvälvningarna på energimarknaden har medfört.