Ledare inom smart värmeteknik
högforsgst lutakko
högforsgst flag
högforsgst växjö energi
högforsgst munksjöstaden

Energibesparing som kärnverksamhet

HögforsGST är en ledande nordisk leverantör av utrustning och praktisk kunskap inom värmeteknik. Vår kärnverksamhet är energibesparing, ett område där våra senaste innovationer – Hybridvärme och Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH) – bidrar till starkt minskade värmekostnader och stora miljövinster. 

23 000€ savings in a year
Den nya tekniken bygger på återanvändning av den varma frånluft som annars ventileras ut ur fastigheten. Nu blir denna luft en resurs som ger drastiska energibesparingar.
Nästan all svensk fjärrvärme är numera fossilfri. Idag riktar vi in oss på att effektivisera alla funktioner i fjärrvärmenätet, ett arbete som redan har gett spektakulära resultat.

News

2.10.2020
HögforsGST har utvecklat en ny anslutning för fjärrvärmecentraler, den skiljer sig från andra vanliga kopplingsprinciper. MCC-anslutningen förbättrar Delta T, vilket innebär att den nya fjärrvärmecentralen är betydligt mer energieffektiv än de befintliga. Antti Hartman, VD för HögforsGST, berättar mer detaljerat om den nya fjärrvärmeinnovationen.
1.10.2020

Future of District Heating Part 1: The Past

Today, at the beginning of the 2020s, district heating is the most popular form of heating in Finland: more than half of Finns live in a district-heated house. District heating is also a common way to heat homes around the world. District heating thrives especially in cities where the district heating system is most efficient.

1.10.2020

Ca Fastigheter väljer Hybridvärme

Under hösten startar en stor renovering av Kv. Citrinen Bärnstenen på Nydala området i Växjö.

Det är 96 lägenheter som skall renoveras med stambyte för vatten och avlopp, även fasader och fönster skall bytas. När detta görs passar men på att även installera Hybridvärme med frånluftsåtervinning.

VS-entreprenör är Sandbäckens rör i Växjö och detta blir deras första Hybrid projekt.