högforsgst
Company Policies

 

All verksamhet inom HögforsGST uppfyller de kvalitets- och miljökrav som fastställs i ISO 9001 resp. 14001. Vi följer också de regelverk som gäller tillverkningen och relationen till våra kunder. Hög kvalitet hos våra produkter och tjänster samt hänsyn till miljön är viktiga mål i alla led av vår verksamhet. Regelbunden utbildning garanterar våra medarbetares kompetens, och alla är medvetna om hur deras arbete påverkar miljön. Målinriktad produktutveckling i kombination med hög kunskapsnivå skapar effektiva processer och miljövänliga produkter. Våra processer är väl dokumenterade. Vi har noga definierat de krav som ställs på oss, liksom de affärsmässiga risker och möjligheter vi möter. Vi utnyttjar information och mätresultat för målinriktad styrning av verksamheten. Vi trimmar våra produkters miljövänlighet genom löpande uppföljning av en rad mätbara egenskaper.