högforsgst flag

HögforsGST – helhetsgrepp inom värmeteknik

HögforsGST är ett av Nordens största företag inom värmeteknik och sedan 2007 en av de ledande leverantörerna värmeteknisk utrustning på den svenska marknaden. Vi står också bakom ett antal uppmärksammade innovationer – t.ex. Hybridvärme och Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH).

Vi kan ta helhetsgrepp i alla slags projekt – från behovsanalys och dimensionering till uppföljning, underhåll och löpande optimering. Under flikarna LÖSNINGAR och TJÄNSTER på startsidan kan du få en snabb överblick över de typer av projekt och de kategorier av uppdragsgivare som vi regelbundet arbetar med. Vi ser till att delarna i systemet samspelar på ett sätt som gynnar funktion, ekonomi och miljö. Ofta handlar det om långt driven förenkling och effektivisering av styrfunktionerna. Just nu expanderar vi starkt på den svenska och norska marknaden.

 

Företagspolicy Integritetspolicy