Huono sisäilma on ongelma, josta kärsitään melko yleisesti. Tutkimusten mukaan kerrostaloissa yli puolet asukkaista kärsii sisäilmaongelmista. Kun katsotaan kerrostalokantaa tarkemmin, koskee ongelma erityisesti niitä vanhempia taloja, joissa on joko painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto. Ylipäänsä ongelmana on liian vähäinen ilmanvaihto. Uudemmissa kiinteistöissä ongelma on pienempi, koska ilmanvaihdon määrää on nostettu rakennusmääräyksissä vuosien mittaan. Uusissa kiinteistöissä on pakollisena lämmöntalteenotto, jota vanhoissa kiinteistöissä ei alun perin ole ollut lainkaan. Koska ilmanvaihto on suurin yksittäinen energiansyöppö, on sitä pyritty pitämään pienenä – jopa aiheuttaen ongelmia.

Riittävän ilmanvaihdon tarkoitus on pitää rakennukset ja ihmiset terveinä. Sen tehtävänä on poistaa kosteutta ja epäpuhtauksia kiinteistöstä. Ilmanvaihto suunnitellaan niin, että sisäilma liikkuu puhtaista tiloista kohti likaisempia ja poistuu tyypillisesti keittiöstä ja pesutiloista. Asuinkerrostaloissa ja rivitaloissa yhtiö on vastuussa ilmanvaihdon toiminnasta. Tässäkin siis hallituksen ja isännöitsijän on tunnettava vastuunsa. Vanhoissa kerrostaloissa ilmanvaihto on tyypillisesti puolella teholla 16 – 18 tuntia vuorokaudessa ja täydellä teholla 6 – 8 tuntia. Vastaan on kuitenkin tullut taloja, joissa ilmanvaihto on päällä 6 tuntia vuorokaudessa ja muun ajan poissa päältä, jotta energiaa ei kuluisi. Tällöin ollaan vaarallisilla vesillä, eikä energiansäästöä saisi koskaan tehdä rakennuksen ja asukkaiden terveyden kustannuksella.

Koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettuihin taloihin kehittämämme HybridHEAT-järjestelmä tarjoaa parhaan mahdollisen lämmöntalteenoton ja monet eri ilmanvaihdon ohjaustavat, jotka mahdollistavat sisäilman laadun parantamisen. Mikäli kiinteistöissä on alkuperäiset ikkunat, kannattaa samalla harkita nykyaikaisten korvausilmaikkunoiden hankintaa. Näin pystytään parantamaan kiinteistön korvausilman saantia ja sitä kautta nostaa ilmanvaihdon määrää.

Lue lisää Hybridiratkaisuistamme!


Kirjoittaja on HögforsGST:n toimitusjohtaja

Antti Hartman

Toimitusjohtaja

+358 400 738 325
antti.hartman@hogforsgst.com