Kaukolämpö, kaukoenergiajärjestelmät ja niiden kilpailukyky kehittyvät eri puolilla Suomea nyt nopeasti. Energiateollisuus on tehnyt merkittäviä investointeja päästöjen vähentämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Näistä toimista hyötyvät eniten nimenomaan kaukoenergiaverkostoissa asiakkaina olevat yritykset ja kaupunkilaiset suurelta osin tietämättään.

Aiemmin oli tapana sanoa, että tarvitaan tekoja, puheilla ei pärjää. Nykymaailmassa energiateollisuuden on siis tekojen merkittävissä määrin jo tapahduttua aika viestiä tehokkaasti ja tuoda julki ne hyödyt, jotka kaukoenergiaverkostojen avulla on mahdollistettu.

Keskitettyyn energian tuotantoon ja kaukoenergiaverkkoihin siirtyminen on aikoinaan tehty, kun todettiin sen olevan selkeästi hajautettua tuotantoa edullisempaa, energiatehokkaampaa, ympäristölle vähemmän kuormittavaa ja helpompaa sekä teknisesti käyttövarmempaa. Hyvällä myyntityöllä ja tehokkaalla viestinnällä oli myös merkittävä rooli, kun markkinaosuutta on ansaittu.

Välillä näytti hetken siltä, että sähkövetoinen, hajautettu tuotanto voisi paikka paikoin olla keskitettyä tuotantoa ja jakelua edullisempaa, helpompaa ja ympäristömyönteisempää. Yleinen mielikuva ja markkina muuttui. Lämpöpumppujen tekninen kehitys mahdollisti entistä paremmin myös kerrostalokokoluokan ratkaisut. Lisäksi lämpöpumppualan myynti ja viestintä teki erittäin hyvää työtä – välillä toki hiukan väritetyin argumentein kaukoenergia-alan päästöistä ja hintakehityksestä sekä yhteistyökyvystä.

Hajautettuun tuotantoon soveltuvan teknologian kehittyminen on kiihdyttänyt kilpailua ja auttanut myös kaukoenergia-alaa kehittämään tuotteitaan ja palvelujaan entistäkin ehommiksi. Samaan aikaan energiateollisuudessa on opittu hyödyntämään parhaat palat sekä polttavista että polttamatta parhaista tekniikoista ja yhdistämään nämä kustannustehokkaalla tavalla hybrideiksi – ilman vastakkainasettelua ja osaoptimointia, yhteiskunnan ja energian käyttäjän parhaaksi – vähääkään värittämättä vaihtoehtoisia ratkaisuja myyvien tahojen kykyjä tai tarkoitusperiä suuntaan tai toiseen, faktapohjalta ja kuluttajan parasta hakien.

Tällä hetkellä yhdenkään kaukoenergiaverkkoon liitetyn asiakkaan ei ole kannattavaa irtautua verkostoista ilman huolellista harkintaa ja rehellistä esiselvitystä sekä keskustelua oman lämmönmyyjän kanssa. Kannattaa hyödyntää parhaat palat eri tekniikoista ja tuotantotavoista, teettää niistä kohteeseen parhaiten sopiva kombinaatio ja laittaa hankkimansa energia kiertämään positiivisella ja rakentavalla, yhteiskunnan ja ympäristönkin kannalta kestävällä tavalla.

On ollut ilo havaita useiden esimerkillisten toteutusten yhteydessä, että energian jakamiseen ja tuotantoon voi osallistua myös kuluttaja, joka voi hyödyntää kaukoenergiaverkkoa ylijäämälämmön jakamisen väylänä.

Edistyneimmät toimijat näkevät jo tänään kaukoenergiamarkkinan ja siihen liittyvän teknisen systeemin kokonaisuutena, järjestelmänä, joka koostuu kolmesta toisiaan tukevasta ja toisistaan riippuvasta osasta; Energian käyttäjästä, tasevastaavasta jakeluverkostosta ja tuotannosta.  Alan kehitystä pitkään seuranneet toimijat ovat tämän nähneet jo pitkään, ja iloitsevat, että kaukoenergia-ala elää yhdessä asiakkaidensa kanssa uutta auringonnousua, joka perustuu energian jakamisen ohella tiedon jakamiseen ja tiedolla johtamiseen.

Paras auringon jälkeen – 4GDH kaukolämpö.