högforsgst niiralan kulma hybridheat
Niiralan Kulma, Kuopio

HybridHEAT återvinner energi med en hög verkningsgrad

Niiralan Kulma är det största fastighetsbolaget i Kuopio, Finland med cirka 10 000 Kuopiobor som hyresgäster. På Kullagatan 8, i en av Niiralan Kulmas fastigheter  installerades HögforsGST:s värme- och värmeåtervinningsanläggning HybridHEAT som kontinuerligt återvinner energi med en hög verkningsgrad. 

Före den omfattande renoveringen var Kullagatan 8 en fastighet med frånluftsventilation. Bostadsaktiebolaget grundades under elementhusboomen på 1980-talet. Kullagatan 8 har 16 lägenheter.

– Denna fastighet behövde en grundlig renovering, berättar byggnadsentreprenören Tuomas Happonen

– I fastigheten finns nu ett HybridHEAT-system från HögforsGST med värmeåtervinning av frånluften, vilket innebär att värmen i frånluften återvinns och överförs till fstigheten som värme och varmvatten, fortsätter Happonen. 

HögforsGST säkrade kvaliteten

Med tidigare värmesystem har Niiralan Kulma haft svårigheter att få de olika komponenterna att fungerar tillsammans. När systemen inte fungerat som de ska har man också förlorat pengar som man annars skulle sparat in med en optimerad lösning. 

– Systemet från HögforsGST är en helhetslösning. De säkerställer komponenternas kvalitet och kompabilitet åt oss. Detta var mycket viktigt och visade att HögforsGST var en utmärkt leverantör för denna fastighet, konstaterar Happonen.

Apparaturen fungerar automatiskt 

Sedan installationen har HybridHEAT producerat energi med en jämn verkningsgrad. 

– Redan efter de sex första månaderna har vi sparat 1400 euro i detta bostadshus, summerar Happonen.

– Vi har inte behövt beställa service av anläggningen någon gång under garantitiden, och vi har inte haft ett enda driftstopp. Apparaturen har alltså under hela sin livscykel hittills fungerat så som det är tänkt, poängterar Happonen. 

högforsgst tuomas happonen hybridheat niiralan kulma

Tuomas Happonen, HybridHEAT i Kullagatan 8

kumpukatu 8 niiralan kulma högforsgst hybridheat

Kullagatan 8 har 16 lägenheter

Contact us

Sverige
Henrik Risberg
HybridHEAT Sales
Phone
+46 76-132 33 49
henrik.risberg@hogforsgst.com

Products