Börjar sommarvärmen bli för het att hantera? Det varma sommarvädret har tvingat ägare av stora fastigheter att tänka på kylning: hur kan boende- och arbetsförhållandena förbättras genom att kyla ner byggnaden? Ett hybridsystem är en perfekt lösning för detta.

Heta sommardagar och tropiska nätter blir allt vanligare även i norra Europa. För andra är värmeböljorna den bästa tiden på sommaren, medan vissa av oss svettas bara av tanken på den kommande värmeböljan och de sömnlösa nätterna.

Det allt vanligare varma vädret har också tvingat ägare av stora fastigheter att fundera på hur de ska kyla ner sina byggnader. Medan fristående hus kan lösa kylproblemet med en luftvärmepump, kan situationen vara lite mer komplicerad i ett flerbostadshus.

Fjärrkyla växer, men tillgången är fortfarande begränsad

Särskilt i större städer är fjärrkyla en lösning för allt fler fastighetsägare som vill hålla inomhustemperaturen på en behaglig nivå även under värmeböljor. Förutom i bostadshus används fjärrkyla ofta av t.ex. sjukhus och datacenter.

Fjärrkyla är ett utmärkt sätt att kyla ner byggnader. Fastigheter som ligger inom fjärrkylanätets område bör undersöka möjligheten att ansluta sig till nätet om de letar efter en lösning på sina kylbehov.

District cooling substation
Fjärrkylcentral designad och tillverkad av HögforsGST ger kyla till SEB Banks byggnader i Stockholm


Tillgången till fjärrkyla är dock fortfarande ganska begränsad, eftersom fjärrkyla endast är tillgänglig för fastigheter inom fjärrkylanätets område. Dessutom kan den investeringskostnad som krävs för att ansluta sig till fjärrkylanätet vara för hög för många fastigheter.

Detta problem kan dock lösas på ett ganska oväntat sätt – genom att välja rätt värmesystem!

Om den har en värmepump kan den även ta hand om kylningen – ett hybridsystem fungerar på båda sätten

Allt fler fastigheter väljer modern hybridvärme som uppvärmningssystem. Hybridvärme kombinerar flera olika energikällor i ett sömlöst system.

Styrkorna med hybridvärme är dock inte begränsade till enbart uppvärmning, eftersom samma system också kan utrustas för kylningsändamål. Om en fastighet inte kan anslutas till fjärrkylsystemet är en hybrid ett bra alternativ för fastighetens kylbehov.

De mest populära värmekällorna i ett hybridvärmesystem är fjärrvärme, värmeåtervinning av frånluft eller bergvärme. I system med värmeåtervinning eller bergvärme krävs en värmepump.

Och om systemet har en värmepump kan den även användas för kylning!

En hybrid kyler effektivt – överskottsvärme kan också utnyttjas

Vad är skillnaden mellan att kyla en byggnad med en stor värmepump i ett hybridsystem jämfört med flera mindre luftvärmepumpar?

Båda värmepumparna fungerar enligt samma princip, men i hybridsystemet producerar en stor värmepump energi för hela fastighetens behov. Huvudsyftet med hybridsystemet är naturligtvis att producera värme under vinterhalvåret, men samma värmepump kan också användas för att producera kyla under sommarhalvåret.

Kyla kan produceras antingen aktivt eller passivt. Vid aktiv kylning producerar värmepumpen kylenergi, medan vid passiv kylning tas kylenergin direkt från t.ex. ett borrhål utan hjälp av en värmepump.

I kylprocessen genereras överskottsvärme som enkelt kan användas för att värma fastighetens tappvarmvatten, kondensera det utomhus eller, i bästa fall, sälja det till fjärrvärmenätet för att värma upp angränsande fastigheter. I en bergvärmehybrid kan överskottsvärmen lagras i värmekällor, så att den kan användas igen under uppvärmningssäsongen.

Volvo Truck Center Jyväskyläs Hybridvärme-system ger uppvärmning och kylning med bergvärme och fjärrvärme

En stor värmepump kan ersätta dussintals små

Som vi har lärt oss hittills kan ett hybridsystem producera både värme och kyla. För att fungera som ett kylsystem behöver hybridsystemet ytterligare utrustning: förångarenheter i rummen, ett kondensorsystem för överskottsvärme och en rörledning som överför kylenergi från värmepumpen till rummen.

Medan traditionell värmedistribution sker via till exempel radiatorer, distribueras kylenergin till lägenheterna via ventilation eller lägenhetsspecifika kylradiatorer, för att nämna ett par exempel. Det finns alltså inget behov av att installera luftvärmepumpar i lägenheterna eftersom alla utrymmen kyls genom ett centraliserat hybridsystem.

Jämfört med enskilda värmepumpar kan centraliserad kylning vara en bättre lösning även när det gäller estetik och boendekomfort. En ägare som är orolig för fastighetens utseende kommer säkert att uppskatta det faktum att ett hybridsystem, till skillnad från luftvärmepumpar, inte kräver utomhusenheter som förstör fasaden.

Dessutom är köldmediehanteringen säkrare när kylningen sker genom ett stort system istället för dussintals små värmepumpar.

En hybridlösning är därför ett effektivt och miljövänligt sätt att producera såväl värme som kyla. När hybridsystemet även är utrustat för kylning får fastighetsägaren ut mesta möjliga av sin systeminvestering.

Dessutom kan den överskottsvärme som genereras vid kylning effektivt användas för uppvärmning av tappvarmvatten eller till och med säljas till fjärrvärmenätet, vilket sänker energikostnaderna ännu mer. Hybridkyla är alltså ett utmärkt val för en modern och energieffektiv fastighet!