högforsgst hybridheat
Hybridvärme

Sänker värmekostnaden med 40 procent eller mer

Hybridvärme är ett teknikkoncept som i sin helhet har utvecklats av HögforsGST. Utvärdering från drygt 160 installationer visar på en sänkning av energiförbrukningen på 40 % eller mer.

Grundprincipen för Hybridvärme

I stället för att ventileras ut från fastigheten, återvinns ventilationssystemets uppvärmda frånluft för att ersätta en betydande del av fjärrvärmen. Den 22-gradiga frånluften omvandlas på så sätt till en resurs som ger dramatiska besparingar och starkt minskad miljöpåverkan. Man kan med rätta tala om ett teknikskifte.

Kretsloppet i ett HybridHeat-system
Jämförelse med och utan hybridvärme

Snabb återbetalning – lång besparingsperiod

En investering i hybridvärme är betald inom 7–10 år. Under systemets återstående livslängd på cirka 25 år blir de kraftigt minskade uppvärmningskostnaderna – 40 procent eller mer – en ren nettobesparing. Miljönyttan av den lägre energiförbrukningen uppnår man redan från den första dagen.

 

Flera energikällor kan kombineras

Hybridvärme kan kombineras med värme från andra förnybara energikällor – t ex jord- och bergsvärme, värmepump eller biomassa. I många fall kan denna flexibilitet ge stora besparingar och dito miljövinster. Vi kan visa ett antal konkreta exempel på detta.

Produkter