Med ett resurstillskott från Intera kan HögforsGST möta den ökade efterfrågan på effektiva kyl- och värmelösningar som de stora omvälvningarna på energimarknaden har medfört.

Det finländska investmentbolaget Intera blir ny delägare i det finska värmeteknikbolaget HögforsGST. Övriga aktieägare och nyckelpersoner i företaget kvarstår som intressenter och medarbetare.

Det nya samarbetet ger HögforsGST starkt ökade möjligheter att möta de framtida behoven hos fastighetsägare inom den dynamiska sektorn energieffektivisering – och att samtidigt växla upp takten i företagets kompetens- och teknikutveckling.

Kyla och värme svarar för de största löpande kostnaderna inom fastighetssektorn. De brant stigande energikostnaderna ökar behovet av energieffektivitet drastiskt. Samtidigt kräver kampen mot klimatförändringarna tekniskt nytänkande. Under flera decennier har vi utvecklat lösningar för att minimera energisvinn, och med Intera som partner kan vi nu fortsätta det arbetet med förstärkta resurser.

Antti Hartman, VD på HögforsGST

De satsningar som nu blir möjliga genom partnerskapet med Intera inriktas dels på ökad energieffektivitet genom enskilda hybridlösningar, dels på smarta helhetslösningar som förbättrar verkningsgraden i värmesystemen som helhet. Ett av målen är att vinna ökade andelar på den internationella marknaden, vilken redan svarar för merparten av HögforsGST:s omsättning.

Behovet av energieffektivisering torde vara större idag än någonsin tidigare. Vi är imponerade av det teamwork som HögforsGST har utvecklat för att ta fram innovativa lösningar för enskilda fastigheter och hela värmesystem. De bidrar både till kostnadsminskningar och till en bättre miljö – en kombination som vi är glada att få vara med att stödja aktivt.

Tuomas Sarkola, partner i Intera.

För mer information:

Antti Hartman
verkställande direktör, HögforsGST
antti.hartman@hogforsgst.com
+358 400 738 325

Tuomas Sarkola
partner, Intera Partners
tuomas.sarkola@interapartners.fi
 +358 40 845 6493

Energieffektiva hybridvärme-lösningar kommer att vara i fokus för HögforsGST:s produktutvecklingsinsatser

HögforsGST är ett finskt företag specialiserat på tillverkning, försäljning och marknadsföring av högkvalitativa värme- och kylsystem. Vi är Nordens ledande leverantör av värmedistributionscentraler, vars moderna Fiksu- och HybridHEAT -värmelösningar minskar på både utsläppen och kostnaderna. Vi tillverkar alla våra produkter i Finland i vår fabrik i Leppävirta, där även vårt huvudkontor är beläget. Vårt företag har ett omfattande försäljningsnätverk i hela Finland samt dotterbolag i Sverige och Norge. Vi sysselsätter totalt 140 personer och en stor del av vår omsättning på 30 miljoner euro består av export.

Intera är en finsk kapitalinvesterare med fokus på företags tillväxt och internationalisering. Intera förvaltar tre aktiva fonder, med ett sammanräknat kapital om 785 miljoner euro. Fonderna omfattar sammanlagt 10 portfoliobolag som har en total omsättning på 900 miljon euro och sysselsätter i nuläget 11 000 personer.