fiksu högforsgst
Fastighetsbolag och Bostadsrättsföreningar

Totalansvar och robusta system

Vi är en av Nordens största företag inom värmeteknik och har genom åren levererat värmesystemen till ett stort antal bostadsfastigheter. Våra kunder uppskattar att vi kan ta ett samlat grepp – dvs. leverera hela systemet och ta ansvar för alla dess funktioner. Vårt team för kundsupport har ständig beredskap och vi tar dessutom ansvaret för den externa expertis som vi ibland behöver tillkalla.

 

Pålitliga beräkningar

Varje projekt inleds med en kartläggning av fastighetens värmetekniska egenskaper, uppgifter som sedan ligger till grund för beräkningar av energiförbrukningen och en kalkyl över den långsiktiga energibesparing som är realistiskt att uppnå. Vi arbetar utifrån exakta beräkningar, inte efter lösa antagen och önsketänkande.

 

Funktionen över tid

Vi tar ansvaret för värmesystemet under hela dess livscykel och ser till att det arbetar optimalt, även under kraftigt växlande yttre förhållanden. Renoveringar, uppgraderingar och service/underhåll är en naturlig del av vår roll som långsiktig leverantör av värmeteknik. Vi håller också ägaren till fastigheten underrättad om utvecklingen av ny teknik som har relevans för den aktuella fastigheten.

Läs mer om 4GDH Läs mer om Hybridvärme Läs mer om Styrsystem