Fiksu control system being used on a smartphone

Kaukolämpötaloyhtiöllä on ennemmin tai myöhemmin edessään lämmönjakokeskuksen vaihto, sillä tavallisen kerrostalokeskuksen tekninen käyttöikä on keskimäärin parikymmentä vuotta. Vaikka kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto, harva kaukolämmöstä nauttiva tietää, että markkinoilla olevissa kaukolämmönjakokeskuksissa voi olla merkittäviä eroja. Tässä artikkelissa kerromme, mitä kannattaa ottaa huomioon kun lämmönjakokeskus alkaa vaatia saneerausta!

fiksu control system kaukolämpö lämmönjakokeskus


Kunnollisilla laitteilla kiinni kustannussäästöihin

HögforsGST:n Merja Junttanen painottaa, että lämmönjakokeskusta kilpailutettaessa laatu ja energiatehokkuus kannattaa pitää tärkeimpänä valintakriteerinä.

– Lämmönjakokeskusta ei kannata valita hinta edellä, vaan katsoa kokonaisuutta. Laitteiden ominaisuudet ja energiatehokkuus ovat viime vuosien aikana kehittyneet niin paljon, että oikean lämmönjakokeskuksen valinnalla taloyhtiö voi säästää paljonkin rahaa.

Lämmönjakolaitteiden kehitystä voi verrata esimerkiksi autoihin. Aikojen saatossa autojen kehitys on mahdollistanut matkan taittamisen mukavammin, turvallisemmin ja pienemmällä polttoaineenkulutuksella. Samankaltaista kehitystä on tapahtunut viime aikoina myös lämmönjakolaitteiden saralla.

Laadukkaan lämmönjakokeskuksen tunnistaa esimerkiksi A-energialuokan kiertovesipumpuista, laipallisista säätöventtiileistä sekä avattavasta lianerottimesta, joka helpottaa laitteen huoltoa. Laadukkaat komponentit säästävät energiaa, pienentävät huoltokustannuksia ja pidentävät laitteen elinkaarta.

HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman muistuttaa, että modernin lämmönjakokeskuksen omistaja on samalla varustautunut tulevaisuuden tarpeisiin.

– Kaukolämpöala kehittyy juuri nyt ennennäkemättömällä tavalla, ja pyrkimys verkostolämpötilojen laskuun on yksi osa tätä kehitystä. Energialaitokset ovat alkaneet useilla eri paikkakunnilla lanseerata hinnoittelumalleja, jotka kannustavat energiatehokkaiden asiakaslaitteiden hankintaan.

Jäähtymän huomioivassa hinnoittelumallissa energialaitos palkitsee asiakkaat, jotka käyttävät energiaa tehokkaasti. Toisin sanoen, mitä viileämpää vettä asiakas palauttaa kaukolämpöverkkoon, sitä pienempi energialasku on luvassa. Parempi jäähtymä on saavutettavissa parhaiten nykyaikaisilla ja aiempaa energiatehokkaammilla lämmönjakolaitteilla.

Älyteknologia pienentää lämmityslaskua

Nykyään myös kaukolämmittäjällä on mahdollisuus päästä osingoille älyteknologian tarjoamista hyödyistä, sillä älykkäillä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä varustetut lämmönjakokeskukset ovat tulleet markkinoille rytinällä viime vuosien aikana. Merja Junttasen mukaan älykkäät lämmönjakolaitteet tuovat energiansäästön lisäksi selkeyttä lämmittäjän arkeen.

– Lämmönjakokeskuksen älykäs automaatio on suunniteltu säästämään energiaa ja samalla helpottamaan lämmittäjän arkea. Esimerkiksi älykkään FiksuGST-lämmönjakokeskuksen toimintaa voidaan tarkastella ja säätää etäyhteyden välityksellä omalta kotikoneelta tai mobiililaitteelta, kertoo Junttanen. Älyn ansiosta myös suuri osa ongelmatilanteista voidaan paikantaa tai jopa korjata etäyhteyden välityksellä, jolloin vältytään kalliilta huoltokäynneiltä yhä useammin.

fiksu control system kaukolämpö lämmönjakokeskus

Fiksu Control Systemin ansiosta koko lämmitysjärjestelmä on etähallittavissa

Älyteknologia on avannut mahdollisuuden entistä tehokkaampien ja monipuolisempien lämmitysjärjestelmien rakentamiselle. Esimerkiksi eri lämmönlähteitä yhdeksi lämmitysjärjestelmäksi yhdistävän hybridilämmityksen suosio on voimakkaassa kasvussa.

Antti Hartman nostaa vielä esiin laitteiston ja ohjelmiston yhteispelin tärkeyden energiansäästössä.

– Paras hyöty saavutetaan, kun ”rauta ja softa” toimivat saumattomasti yhteen. FiksuGST on tästä hyvä esimerkki: älykäs ohjausjärjestelmä on saanut rinnalleen äskettäin lanseeratun innovatiivisen lämmönsiirtimen. Niin sanottua väliottoteknologiaa hyödyntävä uusi lämmönsiirrinpaketti parantaa jäähtymää ja vähentää energiankulutusta entisestään, Hartman sanoo.

Oikea lämmönjakokeskus mahdollistaa lämmitysjärjestelmän laajentamisen

Yhä useampi taloyhtiö on asennuttanut kiinteistöönsä energiaa säästävän lämmöntalteenottoratkaisun, kuten HybridHEATin. Moderni hybridilämmitysjärjestelmä hyödyntää kiinteistön lämmityksessä esimerkiksi kaukolämpöä ja kiinteistön poistoilman lämmön talteenottoa rinnakkain. LTO-ratkaisu voi säästää taloyhtiön energiakustannuksia jopa puolella, kun ostoenergian osuutta kokonaiskulutuksesta saadaan leikattua.

Mahdollinen tulevaisuudessa hankittava LTO-järjestelmä kannattaa pitää mielessä jo lämmönjakokeskusta saneerattaessa, sillä oikean lämmönjakokeskuksen valinta helpottaa lämmitysjärjestelmän laajentamista.

– Melko yleistä on se, että taloyhtiö on kiinnostunut LTO:sta, mutta aina projektia ei voida toteuttaa yhtä aikaa lämmönjakokeskuksen saneerauksen kanssa, Junttanen kertoo.

– Tällöin kannattaa investoida lämmönjakokeskukseen, johon lämmön talteenottojärjestelmä voidaan liittää suoraan, kun aika on kypsä. HybridREADY on laadukas lämmönjakokeskus, joka voidaan liittää suoraan osaksi laajempaa hybridilämmitysjärjestelmää.

Lämmön talteenotosta kiinnostuneen taloyhtiön kannattaa kartoittaa LTO-järjestelmän kannattavuus jo aikaisessa vaiheessa. HögforsGST tekee LTO-järjestelmää varten maksuttoman tuotto- ja kustannuslaskelman, jota taloyhtiö voi hyödyntää investointipäätöksen teossa.

– Laskelmia varten täytetään lähtötietolomake, jonka pohjalta taloyhtiö saa ammattilaisten tekemän laskelman LTO-järjestelmän kannattavuudesta. Taloyhtiö ei tässä prosessissa sitoudu mihinkään, joten palvelua kannattaa ehdottomasti hyödyntää, suosittelee Junttanen.

Lyhennetty versio tästä artikkelista on julkaistu myös Kiinteistöpostin numerossa 3-4/2020