FiksuGST Fjärrvärmecentral

FiksuGST är en ny generation fjärrvärmecentral som uppfyller framtida krav. Utrustad med ett modernt styrsystem förbättrar FiksuGST fastighetens energieffektivitet med upp till 15% och möjliggör lägre livscykelkostnader.

Fiksu styrsystem styr fjärrvärmecentralen baserat på den information den får från de trådlösa rumsgivarna. Styrsystemet gör det enkelt att optimera och övervaka energiförbrukningen. Fiksu tillhandahåller också omfattande konsumtions- och besparingsrapporter.

Vardagen blir lättare när hela värmesystemet i fastigheten fjärrstyrs. Fiksus användargränssnitt är bekvämt för både datorer och mobila enheter. Du kan läsa mer om Fiksu Control System här.