högforsgst industrial solutions
Stora centraler

Storskalighet och komplexitet

Högfors GST utvecklar varje år ett antal krävande, storskaliga lösningar för uppvärmning och kylning inom t ex energisektorn och processindustrin. Vi har tekniska resurser och kunskap som omfattar alla länkar i värmekedjan. Det innebär att våra kunder slipper att samordna arbetet med ett myller av underleverantörer. De får därmed en effektiv styrning av det praktiska arbetet samt en god löpande kostnadskontroll.

Fabriksbyggda enheter ger många fördelar

Fabriksbyggda maskiner ger ett antal välkända fördelar. Eftersom de byggs i en fabriksmiljö som har planerats för denna specifika typ av tillverkning, är de oftast överlägsna platsbyggda varianter – t.ex. när det gäller operativ förmåga, slitstyrka och kompakta yttermått. De har konstruerats som en homogen, komplett enhet. Detta medger optimala dimensioner, utan att användarvänligheten äventyras.

Tack vare en väsentligt lägre installationskostnad kan totalkostnaden dessutom hållas nere. Maskinerna kan sättas i drift mycket snabbt. De levereras ju som en färdigtestad, anslutningsfärdig enhet.