HögforsGST fortsätter sin starka tillväxtresa genom att förvärva en avgränsad verksamhet kopplad till fjärrvärmecentraler av SWEP International AB. Förvärvet omfattar även ett dedikerat team av experter i Göteborg som kommer att fortsätta serva Göteborg Energi och marknaden för undercentraler i Sverige och Norge under HögforsGST:s flagga.

Med det här förvärvet får vi tillgång till ett kompetent team i Göteborg. I kombination med vår befintliga expertis och stödstrukturer förstärker vi vår service till befintliga och nya kunder. Förvärvet innebär en fantastisk tillväxtmöjlighet för vårt företag och utökar värdeerbjudandet till marknaden. Vi ser att detta kommer att stärka vår position som en ledande leverantör på fjärrvärmemarknaden i Norden.

Antti Hartman, VD på HögforsGST

Förvärvet från SWEP är ett perfekt komplement till HögforsGST:s kärnverksamhet och stärker det totala erbjudandet av fjärrvärmelösningar och tjänster. Den kundbas och de avtal som ingår i affärsuppgörelsen kommer direkt att generera en ökad räckvidd för HögforsGST på den nordiska fjärrvärmemarknaden. Under affärsuppgörelsen har det varit en tydlig ambition för SWEP att hitta ett långsiktigt starkt nytt ägarskap som kan utgöra ett ännu bättre hem för det aktuella affärsområdet.

När vi beslutade att avyttra var det viktigt att hitta en ny ägare som ger tillväxtmöjligheter för SWEP-teamet och samtidigt skapar mervärde för berörda kunder och partners.

Kristofer Haglund, Director of Business Solutions på SWEP International AB

För HögforsGST innebär förvärvet en milstolpe i företagets utveckling, men även en fortsättning på en redan lång och god affärsrelation med SWEP som leverantör av värmeväxlare sedan 2005.

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla den långsiktiga affärsrelationen med SWEP i detta nya format, och vi hälsar både det tidigare SWEP-teamet och kunderna varmt välkomna till HögforsGST. Vi är övertygade om att vi tillsammans kommer att skapa ett ännu starkare team som tillför mervärde till den nordiska fjärrvärmemarknaden.

Antti Hartman, VD på HögforsGST