HögforsGST Factory

Ny fabrik tillåter HögforsGST att växa

Byggprojektet av den nya anläggningen, startade i april 2019 och är nu färdig. HögforsGSTs produktionsanläggning i Leppävirta utökar sin yta med över 3000 kvadratmeter, vilket möjliggör ökad produktion och ökade investeringar i energieffektivitetsteknik.

Den nya anläggningen kommer att tillföra 3000 kvadratmeter välbehövligt utrymme

Enligt Tero Tikanmäki, Produktions och inköpsdirektör, behövs det extra utrymme.

– Vi levererar våra produkter i en takt som vi aldrig sett tidigare, därför blir vårt nuvarande utrymme för litet. Den nya produktionsanläggningen möjliggör ökad produktion samt effektivare produktionshantering och logistik.

Alla HögforsGSTs produkter tillverkas för närvarande på fabriken i Leppävirtas huvudkontor och i en hyrd produktionsanläggning några kilometer bort. Tikanmäki säger att den nya anläggningen kommer att göra det möjligt att överföra produktionen från hyrda lokaler helt till HögforsGSTs egen anläggning.

– Det dagliga arbetet blir lättare när alla funktioner är nära varandra.

Enligt konstruktör Jukka Huttunen ligger projektet i fas.

– Byggandet är klart i slutet av januari, så det är möjligt att vi kan börja flytta i början av februari.


Tero Tikanmäki (vänster) och Jukka Huttunen är nöjda med projektets framsteg.

Extra kapacitet för både gamla och nya innovationer

När den nya anläggningen är färdig flyttas några av de befintliga produkterna in under nytt tak.

– Tillverkning och montering av frånluftsåtervinningsenheter kommer att flyttas från den befintliga fabriken. Tillverkning av shuntgrupperna MIX och Unis-vägghängda fjärrvärmecentraler flyttas också till den nya anläggningen.

– Detta gör det möjligt att öka produktionskapaciteten för GST-golvstående fjärrvärmecentraler i den befintliga anläggningen. Drift- och testkapaciteten för hybridsystem expanderar också. Vi bygger också mer kontor i samband med den nya produktionsanläggningen.

Värmesystemet är unikt

Den nya fabriken kommer också att vara ett pilotprojekt för nya innovationer och produkter. Enligt Tikanmäki är det uppvärmningssystem som för närvarande är under uppbyggnad vid anläggningen helt unikt.

– Uppvärmningen och kylningen av hallen kommer att genomföras som en hybridlösning. Huvudvärmekällan är geotermisk, vilket kombineras med effektiv värmeåtervinning. Fastigheten kommer att vara utrustad med innovativa värme- och kyllösningar som vi utvecklat och som kommer att bilda en unik enhet.

Antti Hartman, VD för HögforsGST, är också glada över de möjligheter som den nya produktionsanläggningen ger.

– När efterfrågan växte blev vår nuvarande fabrik bara för liten för oss. Nu kan vi höja vår produktion till efterfrågan. Den nya anläggningen kommer också att fungera som ett testlaboratorium för våra värmelösningar, där vi kan förvandla våra vildaste idéer till toppmoderna lösningar för våra kunder. Jag ser verkligen fram emot att höra mer om de nya systemen!