högforsgst world trade center växjö
World Trade Center Växjö

HögforsGST i klimatsmart World Trade Center

I Växjö finns Sveriges fjärde kontorsfastighet som är byggd utifrån konceptet World Trade Center (WTC). Fastigheten är sju våningar hög och centralt belägen vid Växjö stationsområdet. HögforsGST har levererat värmeteknisk utrustning till det klimatsmarta projektet.

Växjös nya stationsområde erbjuder en fin entré för alla som reser till Växjö med tåg. WTC Växjö – invigd i september 2016 – ligger i direkt anslutning till järnvägen och resecentrum. Byggnadens sju plan rymmer totalt cirka 6 000 kvadratmeter kontor samt konferens- och caféytor. Under jord finns två våningar garage för hyresgäster, allmänhet och resenärer.

Energieffektiv fastighet

Växjö arbetar med mottot ”Europas grönaste stad”, ett uttryck för ambitionen att satsa mot en hållbar framtid. Kommunen sålde marken där WTC Växjö nu står till Skanska, som byggde en klimatsmart kontorsbyggnad energieffektiva val och lösningar. Fastigheten har bland annat ett välisolerat klimatskal och är i mångt och mycket byggt av trä-, sten- och glasmaterial. Den miljövänliga och trygga energiförsörjningen utgörs av fjärrvärme, fjärrkyla och markvärme från lokala Växjö Energi. Hjärtat i det värmetekniska systemet har levererats av HögforsGST.

– För oss som Växjöföretag och fjärrvärmeförespråkare är det naturligtvis extra spännande att vara del av ett så här framåtsträvande projekt, säger Urban Gustavsson, vd för Högfors GST i Sverige. Till WTC Växjö har vi levererat fjärrvärmecentral, fjärrkylcentral, shuntgrupper och markvärmecentral.

Spillvärme till marken

Markvärmen levereras till gångstråk utanför byggnaden samt till ramper som leder till garaget. Ett klimatsmart sätt att öka både trivsel och säkerhet genom att avlägsna snö och is utanför byggnaden på vintern. Värmen som används utomhus består av spillvärme från fjärrvärmereturerna till fastigheten.

VS-installationerna i WTC Växjö har utförts av Bravida VS Växjö, där Görgen Orre är projektledare:
– Vi valde utrustning från HögforsGST eftersom vi har goda erfarenheter från ett långt samarbete med dem. HögforsGST finns med som leverantör i Bravidas sortiment och tillfrågas alltid i projekt som detta, säger Görgen Orre.

Växjö is home to Sweden’s fourth office property that has been built based on the World Trade Center (WTC) concept. The building is seven storeys tall and centrally located in the Växjö railway station area. HögforsGST supplied the thermo-technical equipment for the climate-smart project.

Växjö’s new railway station area provides train travelers with a pleasant entrance to the city. WTC Växjö – which was inaugurated in September 2016 – is located right next to the railway station and transportation centre. The building’s seven storeys contain a total of approximately 6,000 square metres of office space as well as conference and café space. There is a two-storey underground garage for tenants, the general public and travelers.

Leveransen

Till World Trade Center Växjö har HögforsGST levererat:

• Fjärrvärmecentral

• Fjärrkylcentral

• Shuntgrupper

• Markvärmecentral

 

Kontakta oss

Sverige
Urban Gustavsson
Senior adviser
Phone
+46 63-660 44 41
urban.gustavsson@hogforsgst.com
Henry Jörgensson
Försäljning / Sydöstra Sverige
Phone
+46 63-660 54 41 / +46 76-050 10 08
herny.jorgensson@hogforsgst.com