Yle radio

HögforsGST levererar fjärrkyla till YLE-radio

Det statliga finska radiobolaget YLE har anslutit ett antal av sina byggnader i Pasila till ett lokalt nätverk för fjärrkyla. Inom ramen för projektet har HögforsGST levererat ett antal understationer. Eftersom det är stora volymer luft som skall kylas, bestämde sig YLE för att använda den mest avancerade teknik som fanns tillgänglig.

2011 tilldelades YLE den årliga utmärkelsen Årets Kauko – en uppmuntran till den person eller organisation som i sin verksamhet på ett framträdande sätt har främjat användningen av miljövänlig fjärrvärme- eller fjärrkylningsteknik.

YLE fick utmärkelsen för sitt energimedvetna utnyttjande av sina fastigheter och för installation av avancerade HVAC-system i samband med verksamhetens utbyggnad.

HögforsGST levererade sina kraftfulla kylcentraler för det här projektet i fabriksmonterade och testade moduler. På så sätt kunde installationsarbetet minimeras, liksom det svetsarbete som måste utföras på plats. Det dagliga arbetet i byggnaden kunde därmed flyta på med minsta möjliga avbrott.

Fjärrkyla – Fjärrkylcentral