högforsgst district cooling
Fjärrkyla

Hög komfort och stora miljövinster

Fjärrkyla är ett expansivt teknikområde där Högfors GST har samlat på sig omfattande erfarenhet. Kylan till ett antal fastigheter produceras av en central enhet – t.ex. en kraftfull kylkompressor. Miljövinsterna är ofta mycket stora och en rad ytterligare fördelar tillkommer. I vissa fall kan kylan hämtas från kall utomhusluft eller kallt vatten i sjöar och vattendrag. De uppmärksammade innovationer som utvecklats av HögforsGST – Hybridvärme och en digitaliserad styrcentral – kan ge stora energibespringar även inom fjärrkyla.

 

Tyst, diskret och pålitlig

I en anläggning för fjärrkyla distribueras den kalla luften tyst, utan de utrymmeskrav och negativa synintryck som följer med mindre lokala anläggningar för kylning av inomhusluft. Användarna behöver inte tänka på service eller reparationer. Fjärrkyla ger dessutom en  jämn, exakt avpassad och driftsäker kylning. Detta är särskilt viktigt i t.ex. sjukhus och serverhallar.

 

3D-testning och färdiga moduler

Under planeringsstadiet bygger vi upp en 3D-modell av hela systemet – så att samspelet mellan dess olika delar kan testas och säkras. Systemet levereras sedan i prefabricerade moduler, vilket sparar tid och pengar för beställaren. Ingen svetsning behöver utföras på plats!

Läs mer om Hybridvärme Läs mer om Styrsystem