Produktbeskrivning

Fjärrkyla är ett expansivt teknikområde där HögforsGST har byggt upp en omfattande erfarenhet. Våra fjärrvärmecentraler levereras i prefabricerade moduler, vilket förenklar monteringen och sparar tid. Ingen svetsning behöver göras på plats. Enkel elanslutning (Plug & Play) ger snabb igångsättning.

För att säkerställa centralernas anpassning till det aktuella systemet har de testats i en 3D-modell.


Fler produkter

Inga produkter hittades