Fördelar med Mix Kombishunt

  • En radiator istället för två = snabbare, enklare och billigare lösning
  • Energiförbrukningen minskar tack vare lägre tryckfall
  • Lägre investerings- och livscykelkostnader och mindre behov av underhåll
  • Sömlös kombination av värme och kyla
  • Fabriksfärdig och testad montering: snabbare installation, ingen mer byggnation på plats

Fler produkter

  • MIX shuntgrupper

    MIX shuntgrupper

    Shuntgrupper från HögforsGST är lätta att montera. Hög materialkvalitet, enkel service och hög energieffektivitet är andra fördelar som kännetecknar hela sortimentet, liksom en logisk placering av mätare och reglage. Kompakta yttermått och genomtänkt rördragning medger stor flexibilitet.