högforsgst växjö energi
Energialaitokset

Lämmityksen neljäs sukupolvi – Lämmön ja datan jakaminen

HögforsGST:llä on pitkä kokemus yhteistyöstä energialaitosten kanssa. 

 

Panostamme voimakkaasti tuotekehitykseen ja olemme viime vuosina tuoneet markkinoille useita neljännen sukupolven (4GDH) kaukolämpöratkaisuja. HybridHEAT-ratkaisut, älykäs FiksuGST-lämmönjakokeskus sekä Fiksu-ohjausjärjestelmä ovat markkinoiden ehdotonta eliittiä. Järjestelmien suurin etu on, että niiden tarjoamat hyödyt ulottuvat läpi koko kaukolämmön tuotanto- ja jakoketjun aina loppukäyttäjästä energialaitokseen saakka.

högforsgst växjö energi

Euroopan vihreimmän kaupungin energialaitos, Växjö Energi, on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme

 

Mitä HögforsGST voi tarjota energialaitoksille?

 

Tietoa. Koko lämmitysjärjestelmää ohjaava Fiksu Control System kerää arvokasta tietoa yksittäisten lämmitysjärjestelmien toiminnasta, jota energialaitoksella on mahdollisuus hyödyntää lämmön tuotannon ja -jakelun optimointiin. Nykyaikainen tiedolla johtaminen on siis mahdollista Fiksu-järjestelmän tuottaman datan ansiosta!

 

Tehokkuutta. Patenttisuojatut neljännen sukupolven ratkaisumme parantavat merkittävästi kaukolämpöverkon jäähtymää. Myös menoveden lämpötilaa voidaan alentaa loppukäyttäjän hyödyntäessä verkoston kapasiteetin entistä paremmin. Parempi jäähtymä ja alhaisempi lämpötilataso verkostossa mahdollistaa myös teollisten lämpöpumppujen sekä savukaasupesurien tehokkaan hyödyntämisen tuotannossa.

 

Kilpailukykyä. Laadukkaat laitteet yhdistettynä kattavaan ohjausjärjestelmään ja sen tuottamaan dataan mahdollistavat koko järjestelmän tehokkaan käytön. Loppukäyttäjät säästävät energiaa ja rahaa ja energialaitos saa arvokasta ja oikeaa dataa järjestelmän toiminnasta. Neljännen sukupolven kaukolämpö on siis entistäkin kilpailukykyisempi!

 

Ympäristöystävällisyyttä. Matalammat lämpötilat kaukolämpöverkostossa mahdollistavat matala-arvoisten hukkalämpöjen ja uusien energialähteiden entistä tehokkaamman hyödyntämisen. Joustava hybridilämmitysjärjestelmä mahdollistaa myös taloyhtiöille uusiutuvien energianlähteiden käyttöönoton kiinteistön lämmityksessä.

Ota yhteyttä

Suomi
Åke Vikstedt
Avainasiakaspäällikkö / Energialaitokset
Phone
+358 40 0475637
ake.vikstedt@hogforsgst.com