Forsiden | Fjärrkyla

Fjärrkyla

Ett klimatvänligt sätt att kyla

Kyla med energi från en värmepump

Kylvatten för fjärrkyla produceras vanligtvis med värmepumpsteknik. Den kondenserade värmen från processen samlas in och används för fjärrvärme. Ett annat sätt att producera kylenergi är att utvinna den direkt ur t.ex. kallt havsvatten.

Fördelarna med storskalighet

Jämfört med traditionell lokal byggnadsspecifik kylning är fjärrkyla betydligt mer miljövänlig. Den är också enklare att använda, mer tillförlitlig och mer ekonomisk.

Eftersom fjärrkyla baseras på centraliserad energiproduktion är enheterna större, mer kostnadseffektiva och miljövänligare än lokala system. En fjärrkyleanläggning kan ersätta upp till tusen små byggnadsspecifika enheter.

Konstant kylning

Förutom energibesparingar erbjuder fjärrkyla flera fördelar för byggnader. Inget luft- eller strukturburet buller från kylaggregat, inga inomhusenheter som tar upp plats eller utomhusenheter som äventyrar fasadens utseende. Och inget behov av service och reparationer. Fjärrkyla är också ett tillförlitligt alternativ för lokaler där kylningen måste fungera smidigt under hela året, t.ex. sjukhus eller datacenter.

Pålitliga och effektiva prefabricerade fjärrkyllösningar

Våra fjärrkyllösningar följer samma innovativa principer som våra fjärrvärmesystem. De kan också integreras i HybridHEAT-systemet. Fiksu styrsystem är tillgängligt för alla fjärrkylalösningar.

Eftersom fjärrkylsystem ofta är skräddarsydda tenderar de att byggas på plats. Detta tar mycket tid och resurser i anspråk, och systemets prestanda och tillförlitlighet kan inte alltid garanteras.

Vi utformar och 3D-modellerar våra fjärrkyllösningar efter de exakta kraven på platsen. Systemet tillverkas av topproffs på vår anläggning i Leppävirta och levereras som en modulär leverans direkt till platsen. Monteringen av ett prefabricerat system sparar tid och eliminerar behovet av svetsning på plats. Detta förbättrar hela projektflödet såväl som hanteringen på plats.

Våra omfattande service- och supporttjänster är också tillgängliga för våra fjärrkylakunder.

Stor skräddarsydd fjärrkylcentral vid SEB Banks fastighet i Stockholm

Kom igång

För att utforska HögforsGST:s fjärrkyllösningar är du välkommen att bläddra igenom materialet på vår webbplats och kontakta vårt säljteam! Vårt engagerade team kommer att samarbeta med dig för att utvärdera din byggnads värme- och kylbehov och rekommendera den perfekta lösningen för dina krav.