Ny rapport visar att HögforsGST:s nya innovation kan öka fjärrvärmens effektivitet avsevärt

Ny rapport visar att HögforsGST:s nya innovation kan öka fjärrvärmens effektivitet avsevärt

Det globala konsultbolaget AFRY har gjort en detaljerad utvärdering av HögforsGST:s nya inkopplingsprincip med mellankylanslutning (GST MCC). I princip innebär GST MCC att  energin i VVC returen utnyttjas för uppvärmning av fastigheten. Därmed kan den primära returtemperaturen sänkas.

 

Rapporten ger exempel på de effektivitetsvinster som GST MCC möjliggör under olika förutsättningar. Den betonar också nyckelrollen som sänkta returtemperaturer kommer att ha under nästa fas av fjärrvärmens utveckling. En sänkning av returtemperaturen på 1 °C motsvarar faktiskt en effektivitetsökning på 1% i systemet som helhet.

Läs AFRYS rapport i sin helhet