DirtVec

Avskiljer smuts och sediment i värme- och kylsystem samt bidrar effektivt till minskad korrosion, lägre underhållskostnader, förbättrad värmeöverföring och ökad livslängd hos systemets komponenter.

Främmande partiklar och luft orsakar problem i värme- och kylsystem – t ex i form av korrosion, pålagringar och förslitning av komponenter. Resultatet blir försämrad värmeöverföring, ökat servicebehov och kortare livslängd hos systemets olika delar. Därför har vi tagit fram två högeffektiva produkter för luftning respektive smutsavskiljning.

Produktblad