högforsgst district heating
Fjärrvärme

Fjärrvärmen blir smartare och smartare!

Idag är svensk fjärrvärme nästan helt fossilfri och under de senaste tio åren har dess skadliga utsläpp minskat kraftigt. Vi på Högfors GST ser med stolthet tillbaka på vår roll i den utvecklingen. Idag ligger vårt fokus på att spara värme genom att utnyttja den bättre. Vi inriktar oss således på effektivisering i fjärrvärmenätets samtliga delar. Det arbetet har redan gett frukt. Här nedan kan du läsa om två innovationer som skapat något av ett teknikskifte inom svensk fjärrvärme/fjärrkyla.

Fjärde Generationens Fjärrvärme – 4GDH 

Nu lanserar vi Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH) – en kombination av nya, patenterade tekniklösningar som bl.a. innebär ett ökat inslag av återvunnen värme, omfattande lagring av driftdata, sänkta systemtemperaturer samt effektiviserad kommunikation mellan systemets alla delar. En viktig del av systemet är den digitaliserade styrcentral som gör det möjligt att automatiskt anpassa t.ex. distributionen av varmvatten efter förbrukningens dygnscykel. 

 Läs mer om 4GDH här

 

4GDH


Vad innebär nästa

generation av fjärrvärme?

smart buildings högforsgst
Smart
energy community högforsgst
Communal
högforsgst solar energy windmill
Climate Friendly

 

Ny enhet för energiprestanda gör fjärrvärmens fördelar tydliga

Den tidigare enheten för fastigheters energiklassning (energianvändningen) nu ersatts med primärenergital. I princip innebär detta, att man nu räknar fram fastighetens energiprestanda och då tar hänsyn till vilka energibärare (olja, gas, kol, fjärrvärme, biobränsle, etc.) som används samt i vilken klimatzon fastigheten ligger. Detta medger rättvisa jämförelser, vilket gör fjärrvärmens fördelar ännu tydligare.

Hybridvärme gör spektakulär skillnad

Vår innovation Hybridvärme kan redan nu minska energikostnaden i en fastighet med 40 procent eller mer – och kan därmed göra den redan effektiva fjärrvärmen ännu effektivare. Hybridvärme kan kombineras med ett antal olika värmekällor – t.ex. bergvärme, jordvärme och värme från solpaneler eller återvunnen frånluft.

Läs mer om Hybridvärme

Products