högforsgst district heating
Fjärrvärme

Fjärrvärmen blir smartare och smartare!

Idag är svensk fjärrvärme nästan helt fossilfri och under de senaste tio åren har dess skadliga utsläpp minskat kraftigt. Vi på Högfors GST ser med stolthet tillbaka på vår roll i den utvecklingen. Idag ligger vårt fokus på att spara värme genom att utnyttja den bättre. Vi inriktar oss således på effektivisering i fjärrvärmenätets samtliga delar. Det arbetet har redan gett frukt. Här nedan kan du läsa om två innovationer som skapat något av ett teknikskifte inom svensk fjärrvärme/fjärrkyla.

Fjärde Generationens Fjärrvärme – 4GDH 

Nu lanserar vi Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH) – en kombination av nya, patenterade tekniklösningar som bl.a. innebär ett ökat inslag av återvunnen värme, omfattande lagring av driftdata, sänkta systemtemperaturer samt effektiviserad kommunikation mellan systemets alla delar. En viktig del av systemet är den digitaliserade styrcentral som gör det möjligt att automatiskt anpassa t.ex. distributionen av varmvatten efter förbrukningens dygnscykel. 

 Läs mer om 4GDH på vår blog!

 

4GDH


Vad innebär nästa

generation av fjärrvärme?

smart buildings högforsgst
Smart
energy community högforsgst
Communal
högforsgst solar energy windmill
Climate Friendly

 

Ny enhet för energiprestanda gör fjärrvärmens fördelar tydliga

Den tidigare enheten för fastigheters energiklassning (energianvändningen) nu ersatts med primärenergital. I princip innebär detta, att man nu räknar fram fastighetens energiprestanda och då tar hänsyn till vilka energibärare (olja, gas, kol, fjärrvärme, biobränsle, etc.) som används samt i vilken klimatzon fastigheten ligger. Detta medger rättvisa jämförelser, vilket gör fjärrvärmens fördelar ännu tydligare.

Konstant utveckling

Vi har över 15 års erfarenhet av tillverkning och försäljning av fjärrvärmelösningar av hög kvalitet. Under denna tid har vi ständigt utvecklat vårt företag och våra produkter. Vi har uppgraderat våra pålitliga, högkvalitativa tredje generationens Unis- och GST-fjärrvärmecentraler till nästa generation samt introducerat nya, energieffektiva innovationer. 
 

FiksuGST är en fjärde generationens fjärrvärmestation, som, som namnet antyder, är utrustad med ett intelligent Fiksu Control System. Det fjärrstyrda systemet möjliggör noggrann övervakning av hela värmesystemet och dess optimering. FiksuGSTs systermodell, HybridREADY, erbjuder ett alternativ att uppgradera värmesystemet till ett hybridsystem senare. HybridREADY är också utrustad med ett smart styrsystem. 
 

Nästa generation fjärrvärme

FiksuGST 4GDH, en fjärde generationens fjärrvärmecentral en fjärrvärmecentral med en efterkylningslösning (DHAC) som är de nyaste tillskotten i vårt sortiment av innovativa fjärrvärmeprodukter. De förbättrar inte bara fastighetens energieffektivitet utan erbjuder också kylning av fjärrvärmereturen. 
 
4GDH-centralen är utrustad med en speciella värmeväxlarkomponenter som utnyttjar värmeenergin i systemets VVC-retur för att förvärma värmekretsen . På detta sätt kan energin som cirkulerar i fastigheten användas så effektivt som möjligt. DHAC använder å andra sidan värmepumpstekniken för att överföra värme från returvatten till fastigheten. Både 4GDH-stationen och DHAC är patenterade innovationer. 

Produkter

MIX Shunt

MIX mixing units are high-tech, high-quality, energy-efficient, easy-to-use, and easy-to-understand products that are compatible with nearly all heating systems.

Kontakta våra Experter!

Våra erfarna och skickliga medarbetare hjälper dig gärna att välja bästa möjliga uppvärmnings- eller kyllösning som passar era behov!

Kontakta oss