högforsgst district heating
Fjärrvärme

Fjärrvärme - 4th Generationen är här

De första generationerna av fjärrvärme var ofta förknippade med fossila bränsle som olja och kol. Fjärrvärmesystem har emellertid utvecklats till intelligenta värmeöverföringslösningar som använder mångsidiga fossilfria energikällor. 
 
Förändringen drivs av krav på fjärrvärmeföretagen att minska sina utsläpp och förbättra sina processer. Idag är Svensk fjärrvärme nästa helt fossilfri.
 

district heating facts

Fjärde generationens fjärrvärme 
 

Det framtida fjärrvärmesystemet kallas fjärde generationens fjärrvärme eller 4GDH. Våra nya fjärrvärmecentraler erbjuder flera förbättringar och möjligheter genom smarta styrsystem, förmågan att använda nya energikällor och tvåvägs fjärrvärme. 
 
De främsta fjärrvärmeprojekten i framtiden kommer att koncentrera sig på återvinning och användning av spillvärme. En anläggning som genererar mycket spillvärme kan använda överskottsvärmen till uppvärmning av fastigheten. Dessutom kan den säljas till fjärrvärmenätet för att användas vid uppvärmning av grannhusen. Naturligtvis finns samma teknik för bostadsfastigheter, som också kan återvinna värme och bytas ut i nätverket. 
 

 Läs mer om 4GDH på vår blog!

Hybridvärme erbjuder flexibilitet

The range of individual properties’ heating solutions is more flexible than ever. Current technology allows us to utilize of multiple heat sources alongside of district heating. These are called hybrid systems.

Hybrid heating can be compared to a hybrid vehicle. Like a car that switches between different energy sources according to need, a heating system can choose between district heating and a heat pump, for example. Our factory tested HybridHEAT system is an excellent option for a housing company looking for an easy upgrade to their heating system.

Utbudet av olika värmelösningar är större än någonsin. Nuvarande teknik gör det möjligt för oss att använda flera värmekällor tillsammans med fjärrvärme. Dessa kallas hybridsystem. 
 
Hybridvärme kan jämföras med ett hybridfordon. Som en bil som växlar mellan olika energikällor efter behov, kan ett värmesystem välja mellan fjärrvärme och till exempel en värmepump. Vårt fabrikstestade HybridHEAT-system är ett utmärkt alternativ för flerfamiljsbostäder som letar efter en enkel uppgradering till deras värmesystem. 
 

4GDH


Vad innebär nästa

generation av fjärrvärme?

smart buildings högforsgst
Smart
energy community högforsgst
Communal
högforsgst solar energy windmill
Climate Friendly

 

Kontroll är allt 
 

Hela system fungerar mer effektivt med ett intelligent styrsystem. Vårt mångsidiga Fiksu Control System erbjuder avancerad övervakning, IoT-applikationer och artificiell intelligens för att ge omfattande information om driften av fastighetens hela värmesystem. 
 
Insamlade och delande av data gynnar hela fjärrvärmesystemet. Till exempel möjliggör fastighetsspecifik data fjärrvärmeverket att uppskatta förbrukningstoppar, vilket gör produktionen mer förutsägbar. En fjärde generationens fjärrvärmestation är inte längre bara en fjärrvärmecentral utan också en datacentral. 
 
Enkelt uttryckt är 4GDH ett mer flexibelt, öppet och miljövänligt sätt att värma än sina föregångare.

Konstant utveckling

Vi har över 15 års erfarenhet av tillverkning och försäljning av fjärrvärmelösningar av hög kvalitet. Under denna tid har vi ständigt utvecklat vårt företag och våra produkter. Vi har uppgraderat våra pålitliga, högkvalitativa tredje generationens Unis- och GST-fjärrvärmecentraler till nästa generation samt introducerat nya, energieffektiva innovationer. 
 

FiksuGST är en fjärde generationens fjärrvärmestation, som, som namnet antyder, är utrustad med ett intelligent Fiksu Control System. Det fjärrstyrda systemet möjliggör noggrann övervakning av hela värmesystemet och dess optimering. FiksuGSTs systermodell, HybridREADY, erbjuder ett alternativ att uppgradera värmesystemet till ett hybridsystem senare. HybridREADY är också utrustad med ett smart styrsystem. 
 

Nästa generation fjärrvärme

FiksuGST 4GDH, en fjärde generationens fjärrvärmecentral en fjärrvärmecentral med en efterkylningslösning (DHAC) som är de nyaste tillskotten i vårt sortiment av innovativa fjärrvärmeprodukter. De förbättrar inte bara fastighetens energieffektivitet utan erbjuder också kylning av fjärrvärmereturen. 
 
4GDH-centralen är utrustad med en speciella värmeväxlarkomponenter som utnyttjar värmeenergin i systemets VVC-retur för att förvärma värmekretsen . På detta sätt kan energin som cirkulerar i fastigheten användas så effektivt som möjligt. DHAC använder å andra sidan värmepumpstekniken för att överföra värme från returvatten till fastigheten. Både 4GDH-stationen och DHAC är patenterade innovationer. 

Produkter

MIX Shunt

MIX mixing units are high-tech, high-quality, energy-efficient, easy-to-use, and easy-to-understand products that are compatible with nearly all heating systems.

Kontakta våra Experter!

Våra erfarna och skickliga medarbetare hjälper dig gärna att välja bästa möjliga uppvärmnings- eller kyllösning som passar era behov!

Kontakta oss