högforsgst fiksu
Styrsystem

Fiksu Styrsystem

Kärnan i våra fjärde generationens fjärrvärmelösningar är det webbaserade Fiksu Styrsystem, som låter dig övervaka och kontrollera hela byggnadens värmesystem. 

Med flertalet givare i Fiksu mäts t.ex. inomhustemperaturen och luftfuktigheten. Informationen från givarna kan användas för att finjustera värmesystemet beroende på situationen. Detta gör att du både kan spara uppvärmningskostnader och uppnå ett stabilt inomhusklimat. 

En del av din värmelösning

Fiksu är inte ett fristående styrsystem utan en integrerad del av våra fabrikstestade fjärrvärmecentraler. Förutom grundfunktioner som fjärrövervakning, inkluderar Fiksu också en objektsunik servicebok, dokumentation för drift och skötsel och möjlighet att ta fram olika energirapporter.

Kontrollera ditt system på distans 
 

Tack vare Fiksu är hela värmesystemet utrustat med fjärrstyrningsfunktioner som gör att du enkelt kan justera systemet på din PC eller mobila enhet, även hemifrån. Våra experter har också enkel tillgång till fjärrstyrning och uppdatering av systemet. 
 
Fiksu är ett öppet system som gör att du kan använda Fiksu Plus-funktionen för att integrera andra styrsystem som finns i din fastighet. 

 

Ytterligare Fiksu tjänster

Du kan beställa reservdelar och filter till återvinningsaggregaten i Fiksu Web Shop

Fiksu Plus ger möjlighet att integrera andra styrsystem i Fiksu  plattformen