högforsgst fiksu
Styrsystem

En smart och hjälpsam styrcentral

Kärnan i Fjärde Generationens Fjärrvärme från HögforsGST (4GDH) är ett digitaliserad styrcentral som medger automatisk styrning och övervakning av hela byggnadens värmesystem. Flera givare mäter temperaturen och luftfuktigheten inomhus för att löpande finjustera värmesystemet efter skiftande yttre omständigheter. På så sätt skapas ett stabilt inomhusklimat i kombination med sänkta värmekostnader. 


Del av en helhetslösning

Vår styrcentral är inte en fristående enhet, utan en integrerad del av våra fabrikstestade fjärrvärmesystem. Förutom fjärrövervakning inkluderar den funktioner som digital servicebok, löpande dokumentation av drift och service samt möjlighet att ta fram olika typer av energirapporter.


Kontroll och justering på distans

Tack vare den digitaliserade styrcentralen kan man enkelt och på distans justera inställningarna för systemets vitala funktioner via en PC eller en mobil enhet. Även våra experter har tillgång till fjärrstyrning och uppdatering av systemet. Styrcentalen baseras dessutom ett öppet system, vilket gör det möjligt att via Plus-funktionen integrera andra styrsystem i fastigheten.