högforsgst contractors
Entreprenörer

Bort med onödigt kringarbete!

Under installationsfasen av ett projekt tvingas många av de VVS-entreprenörer vi samverkar med att ägna en stor del av sin tid åt arbetsuppgifter som ligger utanför deras egentliga åtagande. Tidskrävande kringarbete stjäl tid från själva installationsjobbet. 

Listan här nedanför ger konkret besked om hur vi underlättar tillvaron för våra partners.


Så här underlättar vi livet för våra partners

1. Våra säljare är erfarna experter. De kan branschen, produkterna och de olika typerna av system. De förstår hur våra kunders verksamhet fungerar. Förfrågningar besvaras snabbt och innehåller omfattande information – t.ex. i form av kopplingsscheman och komponentlistor. Tack vare exakta beräkningar vid offertgivning är våra kostnadsberäkningar rättvisande.

2. Fjärrvärmecentralerna dimensioneras exakt enligt ritning, vilket förenklar installationen. Vid behov kan de levereras i nedmonterat skick – t.ex. när vägen fram till monteringsplatsen innehåller trånga passager. 

3. För större projekt är produkterna 3D-ritade. De är byggda för anpassning till installationsplatsen och ritningarna godkänns av kunden före leverans. Exakta 3D-ritningar gör det möjligt att förbereda installationen innan leveransen anländer. 
Fjärrvärmecentralerna levereras till arbetsplatsen direkt och på utlovad tid.   

4. Våra fabrikstestade produkter är enkla att installera. Vid utvecklingen av dem tar vi stor hänsyn till deras egenskaper vid installation.

5. Stora prefabricerade fjärrvärmecentraler konstrueras så att arbetet på plats kan reduceras till ett minimum. 

6. Våra produkter innehåller de nödvändigaste anslutningarna – motflänsar, packningar och andra nödvändiga mindre delar som behövs för installationen. Ingen tid slösas bort med att söka efter mindre komponenter som fattas.

7. Våra produkter är driftsäkra. Entreprenörerna behöver inte ägna tid åt reklamationer efter installationen.

GST Fjärrvärmecentraler