högforsgst växjö energi
Energibolag

Erfarenhet, innovationskraft och helhetssyn

Genom åren har vi arbetat med ett antal energiföretag, vilket gör att vi i stor utsträckning kan se projekten med deras ögon. Våra system omfattar hela fjärrvärmekedjan – dvs. hela vägen från energiverk till konsument. Ofta är vår uppgift att hitta lösningar som innebär förenkling och effektivisering i kombination. Vårt företags innovationer under senare år – t.ex. Hybridvärme och Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH) – har utvecklats för att åstadkomma just detta.

högforsgst växjö energi

Växjö Energi en viktig samarbetspartner inom fjärrkyla och fjärrvärme

Det här kan vi erbjuda energibolagen

1. Ett effektivt digitaliserat styrsystem som också lagrar värdefull driftinformation. Denna kan sedan användas för att optimera energibolagets produktion och distribution.

2. Sänkta retur- och framledningstemperaturer är möjliga genom att våra nya tekniklösningar – sammanfattade i begreppet 4GDM – medger ett mer effektivt utnyttjande av nätverkets kapacitet. Genom lägre temperaturer i systemet ökas också effektiviteten i centrala värmepumpar och vid rökgaskondensering. 

3. Den innovativa teknik som som begreppet 4GDH baseras på ger ett antal mätbara och eknomiskt viktiga fördelar. Hög teknisk prestanda, exakt styrning och effektiv lagring av relevanta driftdata innebär effektivitet som omfattar alla delar av systemet.

4. Lägre temperaturer i fjärrvärmenätet gör det möjligt att utnyttja nya energikällor – t.ex. industriell spillvärme eller lokalt producerad biomassa. Genom Hybridvärme kan förnybara energikällor komplettera fastigheternas värmesystem. Sammantaget kan stora energibesparingar ofta räknas hem.

Läs mer om 4GDH Läs mer om Hybridvärme Läs mer om Styrsystem