högforsgst växjö energi
Energibolag

Digitaliserade Energisystem - Smart Energi för framtiden

Vi på HögforsGST har en lång erfarenhet av att arbeta med energiföretag. Vi investerar kraftigt i produktutveckling och har under de senaste åren presenterat flera fjärde generationens fjärrvärmesystem (4GDH). 

HybridHEAT, den intelligenta FiksuGST-fjärrvärmecentral och Fiksu Control System är avancerad teknik inom fjärrvärme och kylning. Huvudfördelen med våra system är att de ger sträcker sig genom hela fjärrvärmeproduktionen och distributionskedjan, hela vägen från konsument till energiverk

högforsgst växjö energi

Växjö Energi en viktig samarbetspartner inom fjärrkyla och fjärrvärme

Vad kan HögforsGST erbjuda energibolag?

Data: Fiksu Styrsystem, styr hela värmesystemet, samlar värdefull information om driften av de enskilda värmesystemen. All denna information lagras och kan användas för att optimera energiföretagens värmeproduktion och distribution. Tack vare Fiksu är modern digitaliseradstyrning nu möjlig. 

Effektivitet: Våra patenterade fjärde generationens lösningar förbättrar avsevärt fjärrvärmenätets effektivitet och Delta T. Temperaturen på framledningen kan sänkas när slutanvändaren utnyttjar nätverkets kapacitet bättre. Bättre Delta T och lägre temperaturnivåer i nätverket möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av industriella värmepumpar och rökgaskondensering. 
 

Konkurrenskraft: Högkvalitativ utrustning, i kombination med ett omfattande styrsystem och data som den producerar, möjliggör effektiv användning av hela systemet. Konsumenter sparar energi och pengar eftersom kraftverket får värdefulla och exakta data samtidigt. Detta gör 4GDH mer konkurrenskraftig än sina föregångare. 
 

Miljövänligt: Lägre temperaturer i fjärrvärmenätet möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av lågvärdes, spillvärme och nya energikällor. Flexibla hybridvärmesystem gör det också möjligt för bostadsföretag att lägga till förnybara energikällor till fastigheternas värmesystem. 

Kontakt oss

Sverige
Anders Josefsson
Verkställande Direktör / Sverige och Norge
Phone
+46 (0)73-360 87 00 / +46 (0)63-660 44 42
anders.josefsson@hogforsgst.com
Anders Öhlin
Försäljning / Norra / Sydöstra Sverige
Phone
+46 63-660 44 45 / +46 63-660 44 45
anders.ohlin@hogforsgst.com