högforsgst designers services
Konsulter/ Konstruktörer

Support för VVS proffs

Våra ingenjörstjänster finns tillgängliga för att utforma värme- och kyllösningar åt VVS-proffs. Stödet inkluderar till exempel utrustning och systemdesign, kopplingsscheman, 3D-modeller och besparingskalkyler, för att säkerställa ett optimalt resultat för varje enskilt system. 

Vi ger gärna teknisk rådgivning eller annat stöd, eftersom vi strävar efter att göra konsulternas arbete så enkelt som möjligt. Kontakta oss, vi är här för att hjälpa dig! 
 

 

Vikten av systemdesign 

Systemdesign är särskilt viktigt vid utformningen av hybridvärmesystem. Vårt HybridHEAT-system är mer än bara en leverans av utrustning, det är en komplett system inklusive komponenter, ett omfattande styrsystem och ett servicepaket. 

Allt börjar med projektplanering

Våra tekniska tjänster börjar med att mäta och samla data från den planerade objektet. Exakta uppmätta data, såsom värmeförbrukning, luftflöden och annan information som påverkar konstruktionen, matas in i ett beräkningsprogram. Baserat på dessa uppgifterna kommer vi att utforma systemet. Vi gör också en besparingskalkyl som ger slutkunden en uppskattning av avkastningen på investeringen. 

 

Kontakt oss

Sverige
Henrik Risberg
Hybridvärme/ansvarig
Phone
+46 76-132 33 49 / +46 63-660 44 49
henrik.risberg@hogforsgst.com
Ted Göstasson
Hybridvärme/Teknisk specialist
Phone
+46 63-660 44 46 / +46 73-074 52 52
ted.gostasson@hogforsgst.com