högforsgst designers services
Konsulter / Konstruktörer

En ständigt tillgänglig kunskapskälla

Vårt team av specialiserade ingenjörer är en resurs som kan ge konsulter kvalificerat kollegialt stöd vid utformningen av system för uppvärmning och kylning. Det kan gälla planering, ledning av hela utvecklingsprocessen eller tillskott av specialkompetens inom vissa områden – t.ex. val av utrustning, systemdesign, kopplingsscheman, 3D eller besparingskalkyler. Vi kan också erbjuda löpande teknisk rådgivning under längre tid.

Projektplaneringen lägger grunden

Inom Högfors GST finns ackumulerad kunskap från ett stort antal projekt. Vi vet också, att effektiv projektplanering kan spara tid, pengar och bekymmer. 

Vi börjar med en systematisk insamling av data från det planerade projektet – t.ex. värmeförbrukning, luftflöden, luftvolymer och byggnadens övriga värmetekniska egenskaper. Dessa data matas därefter in i ett beräkningsprogram som ger indikationer bl.a. när det gäller dimensionering och val av utrustning. Vi gör också en besparingskalkyl som ger slutkunden en indikation om avkastningen på investeringen

Vikten av systemdesign 

Grundlig systemdesign är viktigt, oavsett vilken typ av värmesystem det gäller. Når det gäller Hybridvärme är en stor del av det jobbet redan gjort. Hybridvärme är mer än bara en leverans av utrustning. Det är en komplett system som inkluderar komponenter, ett  högeffektivt styrsystem och ett servicepaket.