Fiksu control system being operated on a mobile phone
Start sidan | Tjänster | Fastighetsägare och för…

Fastighetsägare och förvaltare

Vid energirenovering i en fastighet, finns det olika alternativ. Många väljer mellan alternativen bergvärme eller fjärrvärme, visste du att hybridvärme är en lösning där vi kombinerar fjärrvärme och bergvärme? Vi har samlat information och länkar om de olika uppvärmningslösningarna på ett och samma ställe 

  • hybridvärme
  • fjärrvärme
  • våra produkter
  • våra tjänster 

Vi har också samlat våra bloggar och referenser relaterade till ditt jobb i det här avsnittet. Känn dig fri att bläddra i materialet. Vi är här för att hjälpa dig på alla sätt du behöver!

Våra tjänster för fastighetsägare och förvaltare

Vårt uppdrag är att hjälpa dig att ta fram ett aktuellt, välinformerat och klokt urval av energi-alternativ. Vi visar också gärna varför just hybridvärme är ett klokt val för din fastighet när det gäller investering och värde.  

Energilösningar  

Hybridvärme

Hybridvärme kan installeras i olika typer av fastigheter och är en utmärkt lösning för bostadsbolag som letar efter en smart och framtidssäker energilösning. Det unika med hybridvärme är att systemet kan utnyttja flera olika värmekällor och optimera användningen av dem efter t.ex. energikostnaden.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen har utvecklats och använder många olika energikällor. Den framväxande fjärrvärmetekniken kallas för 4:e generationens fjärrvärme, där infrastrukturen är både intelligent och flexibel. I norra Europa är fjärrvärme det överlägset mest vanliga uppvärmningssättet. HögforsGST tillverkar sina egna fjärrvärmecentraler.

Fjärrkyla

Fjärrkyla är en framväxande energilösning, som kyler byggnader under sommaren Det är en mer miljövänlig och klokare lösning för kylning av byggnader jämfört med lokala eldrivna kylanläggningar.

Styr- och reglersystem

Vårt egenutvecklade Fiksu Control System är den kloka kärnan i våra fjärde generationens fjärrvärmelösningar. Med Fiksu Control System kan du övervaka och styra hela byggnadens värmesystem. Data från anslutna givare t.ex. inomhustemperatur och luftfuktighet, vilket gör att du kan spara på uppvärmningskostnader och uppnå ett jämnt inomhusklimat.

HögforsGST:s tjänster

För att göra “Energy used wisely” till verklighet erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster för VS-konsult, entreprenörer, fastighetsförvaltare och energiföretag. Vi designar och tillverkar våra egna produkter för fjärrvärme och hybridvärme i Finland.

För fastighetsförvaltare vill vi informera dig om t.ex. möjligheterna med hybridvärme så att du kan göra klokare val för din fastighet när det gäller investering och värde.

Referenser och exempel